Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Dit keer dumpen de boswachters zelf afval, als statement’Het bericht ‘Dit keer dumpen de boswachters zelf afval, als statement’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z06923

2018Z06923
Vragen van de leden Den Boer, De Groot en Van Eijs (allen D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Dit keer dumpen de boswachters zelf afval, als statement’ (ingezonden 13 april 2018)

1
Bent u bekend met het bericht “Dit keer dumpen de boswachters zelf afval, als statement”? 1)

2
Erkent u dat er in de buitengebieden al jaren sprake is van het dumpen van huishoudelijk afval en drugsafval, en dat dit met name in Brabant en Limburg een probleem is?

3
In hoeverre onderstreept u de oproep van de boswachters voor meer toezicht en handhaving op het gebied van afvaldumping?

4
Bent u van mening dat de dumping van afval in de buitengebieden een gevolg is van een gebrek aan toezicht en handhaving in deze buitengebieden of liggen hier nog andere oorzaken aan ten grondslag? Zo ja, welke?

5
Wat doet u om afvaldumpingen in de natuur tegen te gaan?

6
In hoeverre zijn er andere middelen waar u op inzet c.q. kan inzetten teneinde deze problematiek aan te pakken?

7
Deelt u de mening dat het opruimen van afval in de buitengebieden niet tot de kerntaken van natuurbeheerders zou moeten horen, dat dit in de praktijk nu wel zo is, dat hierdoor tijd, geld en menskracht verloren gaan die op een betere manier voor natuurbeheer ingezet zouden moeten worden, en dat dit onwenselijk is?

8
In hoeverre wordt samengewerkt met de ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en/of met lokale overheden teneinde te voorkomen dat geld bedoeld voor natuurbeheer uitgegeven moet worden aan het opruimen van afvaldumpingen?

9
Is er inzicht in de negatieve gevolgen van de afvaldumping voor natuur(beheer), bodem en grondwater?

10
In hoeverre wordt samengewerkt met met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en/of met lokale overheden teneinde het eenvoudiger te maken huishoudelijk afval in te zamelen teneinde het dumpen van huishoudelijk afval in de natuur in deze regio te verminderen?

1) https://nos.nl/artikel/2226065-dit-keer-dumpen-de-boswachters-zelf-afval-alsstatement.html


Gerelateerd

Het bericht ‘Dit keer dumpen de boswachters zelf afval, als statement’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De berichten inzake bewapening van boswachters

Het rapport ‘The burning question’ van Tearfund en overige berichtgeving over het verbranden van plastic afval in ontwikkelingslanden en de verantwoordelijkheid van multinationals die dit plastic produceren.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) die breekt met de belofte om driekwart van het afval op stations te scheiden in 2020

Het bericht dat er meer afval naar de stortplaats verdwijnt.

Het injecteren van afvalwater in Twente en Zuidoost-Drenthe.

Het bericht ‘Staatssecretaris in de maag met tonnen plastic afval’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl