Tweedemonitor / Kamervraag / De stijging van water en elektriciteitstarieven op BonaireDe stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z05943

2018Z05943 Vragen van de leden Jetten en Diertens (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over de stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire (ingezonden 3 april 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met de open brief van Unkobon aan het bestuurscollege en de WEB d.d. 20 maart 2018 over de oplopende kosten voor elektriciteit en water?1

Vraag 2
Deelt u de analyse dat de nieuwe tarieven voor de kosten voor water en elektriciteit op Bonaire onevenredig zwaar drukken op de huishoudens die weinig verbruiken?

Vraag 3
Deelt u de analyse dat de huidige verdeling van vaste kosten voor water en elektriciteit op Bonaire deels een resultaat is van de artikelen 3.14 t/m 3.17 Wet Elektriciteit en Drinkwater BES?

Vraag 4
Gaat u ervoor zorgen dat de tarieven voor water en elektriciteit op Bonaire betaalbaar blijven voor de minst draagkrachtige afnemers? Zo ja, hoe?

Vraag 5
Deelt u de analyse dat als de kleinverbruikers extra worden ondersteund door subsidie vanuit het ministerie, Bonaire sterker afhankelijk wordt van Nederland?

Vraag 6
Deelt u de analyse dat in plaats van extra subsidie vanuit het ministerie de vaste kosten voor water en elektriciteit op Bonaire ook kunnen worden verdeeld tussen grootgebruikers en kleinverbruikers op Bonaire zelf?


1 Open brief Unkobon, 20 maart 2018 http://www.bonaire.nu/2018/03/21/unkobon-roept-bestuurscollege-en-web-op-tot-snelle-endoortastende-actie-wegens-onbetaalbare-stroom-en-water-voor-de-inwoners-van-bonaire/


Gerelateerd

De stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire

De enorme stijging van elektriciteitstarieven op Bonaire

Examens op Aruba, Bonaire en Curaçao

Het bericht ‘Heibel om afschieten honden op Bonaire’

De reactie van Bonaire op het ‘onderzoek ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland en kabinetsreactie’

Het bericht ‘Bonaire overspoeld met Sargassum zeewier’

Het rapport ‘Duurzame en betaalbare energie in Caribisch Nederland’

Het bericht ‘Europees Parlement pleit voor een noodfonds voor overzeese gebieden’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl