Tweedemonitor / Kamervraag / Het uitzetten van twee Russische inlichtingenmedewerkersHet uitzetten van twee Russische inlichtingenmedewerkers

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z05704

2018Z05704
Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het uitzetten van twee Russische inlichtingenmedewerkers (ingezonden 29 maart 2018).

Vraag 1
Herinnert u zich uw brief over maatregelen inzake de aanslag met gifgas in Salisbury waarin wordt medegedeeld dat in reactie op de aanslag twee Russische inlichtingenmedewerkers die in Nederland werkzaam zijn, worden uitgezet?1

Vraag 2
Waarom stelt u dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanslag in Salisbury?

Vraag 3
Waarom stelt u dat er geen geloofwaardige alternatieve verklaring is?

Vraag 4
Waarom wordt eveneens gesteld dat er geen helder bewijs is dat Rusland achter aanslag zit?2

Vraag 5
Heeft de regering bewijs gezien dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanslag in Salisbury? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Welke informatie is er die in de richting van Rusland wijst?

Vraag 7
Is het uitgesloten dat het gebruikte gifgas uit een ander land dan Rusland afkomstig is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8
Hebben Nederlandse inlichtingendiensten de Britse inlichtingen die Russische betrokkenheid zouden aantonen, gezien en gewogen? Zo ja, wat is het oordeel hierover? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9
Is het oordeel van de Nederlandse inlichtingendiensten gelijk aan die van de Britse? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10
Wat hebben de Nederlandse inlichtingendiensten gedaan om de Britse informatie te verifiëren?

Vraag 11
Is uw oordeel gelijk aan het oordeel van Nederlandse inlichtingendiensten die de Britse inlichtingen hebben gezien? Zo nee, op welke onderdelen wijkt uw oordeel af en waarom?

Vraag 12
Welke acties van Russische zijde maken het in uw woorden «onvermijdelijk dat wij van Nederlandse en van Europese kant moeten laten zien dat er grenzen zijn die niet overschreden kunnen worden»?

Vraag 13
Hoe verhoudt het uitzetten van de twee Russische inlichtingenmedewerkers zich tot de lessen die geleerd zijn naar aanleiding van het onderzoek naar de Irak-oorlog van de Commissie-Davids?3

Vraag 14
Is er een relatie tussen het uitzetten van de inlichtingenmedewerkers en de Brexit?

Vraag 15
Welke EU- en NAVO-landen hebben geen maatregelen genomen tegen Rusland vanwege de aanslag in Salisbury?

Vraag 16
Welke argumenten hebben EU- en NAVO-landen gegeven om nu geen maatregelen te nemen?

Vraag 17
Kunt u toelichten hoe ver het onderzoek van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) naar de aanslag in Salisbury vordert? Wanneer wordt dit naar verwachting afgerond?

Vraag 18
Werkt Rusland mee aan het onderzoek van de OPCW? Zo ja, in welke mate? Zo nee, waarom niet? Werkt Groot-Brittannië volledig mee met het onderzoek van de OPCW?

Vraag 19
Heeft de OPCW geconcludeerd dat Rusland niet of onvoldoende meewerkt aan het onderzoek naar de aanslag in Salisbury? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 20
Hoe beoordeelt u, in het licht van de aanslag in Salisbury, de constatering van de OPCW vorig jaar dat Rusland de chemische wapenvoorraad zou hebben vernietigd?4

Vraag 21
Op welke onderdelen laat Rusland naar uw oordeel na openheid te geven over chemische wapens?


1 Kamerbrief over Nederlandse maatregelen inzake de aanslag in Salisbury, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/26/kamerbrief-over-nederlandsemaatregelen-inzake-de-aanslag-in-salisbury, 26 maart 2018.
2 Blok: signaal aan Rusland nodig om waarheid boven tafel te krijgen, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2224478-blok-signaal-aan-rusland-nodig-om-waarheid-boven-tafel-te-krijgen.html, 26 maart 2018.
3 Rutte: Britse verklaring zenuwgasaanval Rusland zeer geloofwaardig, https://nos.nl/artikel/2222746-rutte-britse-verklaring-zenuwgasaanval-rusland-zeer-geloofwaardig.html, 16 maart 2018.
4 OPCW Marks Completion of Destruction of Russian Chemical Weapons Stockpile, https://www.opcw.org/news/article/opcw-marks-completion-of-destruction-of-russian-chemicalweapons-stockpile/, 11 oktober 2017.


Indiener

Sadet Karabulut (SP)


Gericht

Stef Blok (VVD)


Access ( 2580 )

Publicatiedatum
29 Maart 2018
Gerelateerd

Het uitzetten van twee Russische inlichtingenmedewerkers

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het onderzoek van het Levada Centrum onder de Russische bevolking naar de publieke opinie over Nederland en MH17

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ING als huisbankier van de overheid

Het bericht dat een Russische bank miljarden witwaste, ook via Nederlandse banken

Het bericht “Volgens Olga Karatsj is geen Wit-Russische activist nog veilig: Het regime bereidt operaties voor binnen de EU”

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl