Tweedemonitor / Kamervraag / De overplaatsing van een wegens corruptie verdachte topman van Heineken in NigeriaDe overplaatsing van een wegens corruptie verdachte topman van Heineken in Nigeria

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z05696

2018Z05696 Vragen van het lid Alkaya (SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de overplaatsing van een wegens corruptie verdachte topman van Heineken in Nigeria (ingezonden 29 maart 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht dat de directeur van Nigerian Breweries, dochterbedrijf van Heineken, centraal stond in een corruptiezaak, tot een schikking zou zijn gekomen en is weggepromoveerd naar Singapore?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat corruptie in tegenspraak is met het principe van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarvan geëist wordt dat multinationals die overheidssteun ontvangen zich aan houden?

Vraag 3
Deelt u de mening dat het anti-omkopingsbeleid van Heineken ernstige hiaten vertoont getuige deze zaak?2 Zo nee, kunt u dit toelichten? Zo ja, wat gaat u doen om Heineken te bewegen haar anticorruptiebeleid aan te passen?

Vraag 4
Welke steun ontvangt Heineken voor de activiteiten die zij in Nigeria ontplooit en zijn deze zaak en het verschijnen van het boek «Bier voor Afrika; Het best bewaarde geheim van Heineken» voor u aanleiding deze steun te wijzigen?3

Vraag 5
Welke mogelijkheden heeft het openbaar ministerie om omkoping door Nederlandse burgers in het buitenland aan te pakken?

Vraag 6
Welke rol speelt corruptiebestrijding in het nog af te sluiten convenant voor de levensmiddelensector en welke sancties komen hierop te staan?

1 https://www.ftm.nl/artikelen/fraude-nigeria-heineken?share=1
2 http://www.theheinekencompany.com/sustainability/values-and-behaviours
3 http://www.heinekeninafrika.nl/


Gerelateerd

De overplaatsing van een wegens corruptie verdachte topman van Heineken in Nigeria

Het bericht ‘Promotiemeisjes van Heineken verkopen bier met hun lichaam'

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Nigerian fishers hit by criminals, imports and climate change’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

Paspoorthandel op Malta

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl