Tweedemonitor / Kamervraag / Claims door pensioenfondsen met terugwerkende krachtClaims door pensioenfondsen met terugwerkende kracht

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z03951

2018Z03951 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over claims door pensioenfondsen met terugwerkende kracht (ingezonden 7 maart 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met de signalen dat bepaalde pensioenfondsen, met het oogpunt op risicobeperking, werkgevers aanschrijven en zelfs procederen tegen werkgevers om met terugwerkende kracht pensioenpremie te claimen?

Vraag 2
Vindt u dat werkgevers voldoende op de hoogte zijn van de plichten waaraan zij moeten voldoen als werkgever binnen een bepaalde sector, vallende onder een cao?

Vraag 3
Zijn er andere gevallen bekend, naast het niet betalen van pensioenpremies, waarbij werkgevers zich onbedoeld niet houden aan de regels die zijn vastgesteld in de cao?

Vraag 4
In hoeverre wordt er bij dit soort exercities rekening gehouden met de financiële positie van deze instellingen? Is er bijvoorbeeld een richtlijn of afspraak vanuit de Pensioenfederatie om kleine ideële stichtingen te ontzien wanneer er door het achteraf betalen van premies een faillissement dreigt?

Vraag 5
Wat gebeurt er als een werkgever onder de werkingssfeer van pensioenfonds A bleek te vallen, terwijl de werkgever pensioenpremie heeft afgedragen aan pensioenaanbieder B? Moet de werkgever dan alsnog alle niet-betaalde pensioenpremies aan fonds A afdragen, of wordt dit tussen de verschillende pensioenaanbieders verrekend? Maakt het uit of de pensioenaanbieder B dan een fonds of verzekeraar is?

Vraag 6
Zijn er ook pensioenfondsen die er voor kiezen om werkgevers, die in het verleden onterecht geen premie hebben afgedragen, alleen vanaf dat moment premie te laten afdragen? Zo ja, wordt dan daarbij de voorwaarde gehanteerd dat er premie is afgedragen aan een ander fonds?


Gerelateerd

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansp

Het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’

Claims door pensioenfondsen met terugwerkende kracht

Het bericht dat Nederland een ISDS-claimparadijs is

Het bericht ‘Zó raakt de nieuwe benchmarkrente Ester pensioenfondsen’

Het bericht dat consultant Aon in België goedkeuring heeft gekregen voor een eigen regelkader voor pensioenfondsen

Het bericht ‘Pensioenfondsen dicht bij korten’

Het bericht ‘Pensioenfondsen dicht bij korten’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl