Tweedemonitor / Kamervraag / De sloop van klaslokalen in Abu a-Nawar door IsraëlDe sloop van klaslokalen in Abu a-Nawar door Israël

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z03109

2018Z03109 Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de sloop van klaslokalen in Abu a-Nawar door Israël (ingezonden 21 februari 2018).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving dat de Israëlische autoriteiten de sloop gelast hebben van klaslokalen van een school in Abu a-Nawar op de Westelijke Jordaanoever?1

Vraag 2
Klopt het dat deze klaslokalen dienst deden voor 26 Palestijnse schoolgaande kinderen van de Bedoeïenen- en vluchtelingengemeenschap in Abu a-Nawar?

Vraag 3
Is het waar dat de klaslokalen mede gefinancierd zijn door de Europese Unie (EU) en EU-lidstaten? Heeft Nederland ook bijgedragen?

Vraag 4
Welke uitleg heeft Israël gegeven aan de sloop en hoe beoordeelt u deze?

Vraag 5
Bent u het eens met de strekking van het Local Statement dat de EU-vertegenwoordiger en de hoofden van de EU-missies in Jeruzalem en Ramallah hebben doen uitgaan naar aanleiding van de sloop?2 Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Welke acties gaan de Nederlandse regering en de EU ondernemen om ervoor te zorgen dat de Israëlische regering de school herbouwt? Indien Israël daartoe niet bereid is, bent u dan, in lijn met de motie Knops c.s. bereid te bepleiten dat de schade vergoed wordt door Israël?3

Vraag 7
Deelt u de opvatting dat Israël als bezettende mogendheid de plicht heeft het recht op toegang tot onderwijs voor kinderen te garanderen? In hoeverre schendt Israël deze plicht volgens u?

Vraag 8
Bent u bereid de slooppraktijken door Israël in Area C aan de orde te stellen in EU-verband en een oproep te bepleiten richting Israël om daarmee te stoppen?


1 https://www.btselem.org/press_releases/ 20180204_classes_demolished_in_abu_a_nuwar_shcool
2 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39422/local-eu-statementdemolition-israeli-authorities-parts-school-bedouin-community-abu-nuwar_en
3 Kamerstuk 23 432, nr. 435


Indiener

Martijn van Helvert (CDA)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)


Access ( 1971 )

Publicatiedatum
21 februari 2018
Gerelateerd

De sloop van klaslokalen in Abu a-Nawar door Israël

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat de gemeente Utrecht voornemens is een vorderingsbesluit in te zetten om Basisschool De Klimroos te verplichten klaslokalen beschikbaar te stellen aan de nieuwe islamitische basisschool Al Arqam

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De berichten ‘Rechter krijgt laatste woord’ en ‘Katwijk: Sloop van barakken bij voormalig vliegveld Valkenburg’

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl