Tweedemonitor / Kamervraag / De Poolse wet die bepaalde uitingen over de rol van Polen in de Holocaust strafbaar steltDe Poolse wet die bepaalde uitingen over de rol van Polen in de Holocaust strafbaar stelt

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z02671

2018Z02671
Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Poolse wet die bepaalde uitingen over de rol van Polen in de Holocaust strafbaar stelt (ingezonden 15 februari 2018).

Vraag 1
Hoe beoordeelt u de wet die onlangs in is Polen aangenomen, die het strafbaar maakt om «publiekelijk en tegen de feiten in, verantwoordelijkheid of medeverantwoordelijkheid voor nazi-misdaden begaan door het Derde Rijk, toeschrijft aan de Poolse natie of de Poolse staat»?1

Vraag 2
Wat zal deze wet betekenen voor mensen die in het publieke debat in Polen beweren dat er Polen zijn geweest die betrokken waren bij de vervolging van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog?

Vraag 3
Bent u bereid aan de Poolse ambassadeur te vragen wat de wet betekent voor mensen die zich openlijk uiten over Poolse betrokkenheid bij de vervolging van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog? Bent u ook bereid deze vragen te stellen aan uw Poolse ambtsgenoot, bijvoorbeeld bij de Raad Buitenlandse Zaken?

Vraag 4
Bent u het eens met Europarlementariër Hans van Baalen dat deze wet moet worden voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie?

Vraag 5
Klopt het dat Litouwen en Letland al enkele jaren dergelijke wetten kennen die de openlijke discussie over de betrokkenheid van landgenoten bij de Holocaust bemoeilijken?2 Zo ja, hoe beoordeelt u deze wetten? Zouden deze wetten volgens u ook voorgelegd dienen te worden aan het Hof van Justitie van de Europese Unie?

Vraag 6
Klopt het dat Oekraïne, waarmee de Europese Unie een associatieakkoord heeft gesloten, ook sinds 2015 een dergelijke wet kent? Hoe beoordeelt u deze wet?


https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/01/polen-ontkent-zijn-verledena1590647?utm_source=NRC&utm_medium=banner&utm_campaign=Paywall en https:// www.nexis.com/results/enhdocview.do?docLinkInd=true&ersKey= 23_T27170045572&format=GNBFI&startDocNo=1&resultsUrlKey=0_T27170055990&backKey= 20_T27170055991&csi=300171&docNo=5


Gerelateerd

De Poolse wet die bepaalde uitingen over de rol van Polen in de Holocaust strafbaar stelt

Het bericht ‘Polen sleept kritische juristen voor de rechter’

De rechtsstaat in Polen en de gevolgen voor Nederland

Recente ontwikkelingen in Polen.

De brief van the European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) aan de voorzitter van de Europese Commissie over recente anti-Europese wetgeving in Polen

Het bericht ‘Geschiedenisles over de holocaust op een diverse school: ‘soms lastige vragen’

Het bericht dat Polen zich wil terugtrekken uit het verdrag dat geweld tegen vrouwen bestrijdt

De rechten van LHBTI-gemeenschap en persvrijheid in Polen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl