Tweedemonitor / Kamervraag / Noord-Koreaanse slaven die die meewerken aan de bouw van Nederlandse schepenNoord-Koreaanse slaven die die meewerken aan de bouw van Nederlandse schepen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z02191

2018Z02191 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Noord-Koreaanse slaven die meewerken aan de bouw van Nederlandse schepen (ingezonden 8 februari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht dat Noord-Koreaanse arbeiders werken en worden uitgebuit in de productieketens van Nederlandse schepen?1

Vraag 2
Wat is uw reactie op de betrokkenheid van Noord-Koreaanse arbeiders in productieketens van Nederlandse bedrijven?

Vraag 3
Gaat u in gesprek met de in het aangehaalde rapport genoemde Nederlandse bedrijven? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Welke stappen gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat deze bedrijven de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen beter naleven, om zodoende de uitbuiting van Noord-Koreanen in productieketens van Nederlandse bedrijven uit te sluiten? Bent u bereid hier een termijn voor te stellen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Wat moet er naar uw idee gebeuren met de Noord-Koreanen die mee hebben gewerkt aan Nederlandse schepen? Kunt u daarbij ingaan op zowel de rol van de bedrijven in de keten als die van de Nederlandse overheid en de Europese Unie?

Vraag 6
Bent u ervan overtuigd dat Nederlandse bedrijven in de betrokken sector uit zichzelf voldoende ondernemen om dergelijke praktijken te voorkomen? Zo ja, hoe verklaart u dat deze Noord-Koreanen meewerkten aan de Nederlandse schepen?


1 BNR.nl Noord Koreaanse slaven gebruikt in Polen, 6 februari 2018 https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10339438/noord-koreaanse-slaven-gebruikt-in-polen


Gerelateerd

Een nieuw rapport inzake Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU en de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven

Noord-Koreaanse slaven die die meewerken aan de bouw van Nederlandse schepen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De omstandigheden in Noord-Koreaanse politieke gevangenissen

Foltering en honger in vrouwenkampen in Noord-Korea na gedwongen terugkeer vanuit China

Het rondetafelgesprek inzake MSC Zoe

Het bericht 'Indrukwekkend corona-protest met tientallen historische schepen bij eiland Pampus: 'Net Sail Amsterdam’'

Het bericht ‘Dit zijn de schepen en organisaties die migranten oppikken’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl