Tweedemonitor / Kamervraag / Noord-Koreaanse slaven die die meewerken aan de bouw van Nederlandse schepenNoord-Koreaanse slaven die die meewerken aan de bouw van Nederlandse schepen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z02191

2018Z02191 Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Noord-Koreaanse slaven die meewerken aan de bouw van Nederlandse schepen (ingezonden 8 februari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht dat Noord-Koreaanse arbeiders werken en worden uitgebuit in de productieketens van Nederlandse schepen?1

Vraag 2
Wat is uw reactie op de betrokkenheid van Noord-Koreaanse arbeiders in productieketens van Nederlandse bedrijven?

Vraag 3
Gaat u in gesprek met de in het aangehaalde rapport genoemde Nederlandse bedrijven? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Welke stappen gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat deze bedrijven de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen beter naleven, om zodoende de uitbuiting van Noord-Koreanen in productieketens van Nederlandse bedrijven uit te sluiten? Bent u bereid hier een termijn voor te stellen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Wat moet er naar uw idee gebeuren met de Noord-Koreanen die mee hebben gewerkt aan Nederlandse schepen? Kunt u daarbij ingaan op zowel de rol van de bedrijven in de keten als die van de Nederlandse overheid en de Europese Unie?

Vraag 6
Bent u ervan overtuigd dat Nederlandse bedrijven in de betrokken sector uit zichzelf voldoende ondernemen om dergelijke praktijken te voorkomen? Zo ja, hoe verklaart u dat deze Noord-Koreanen meewerkten aan de Nederlandse schepen?


1 BNR.nl Noord Koreaanse slaven gebruikt in Polen, 6 februari 2018 https://www.bnr.nl/nieuws/internationaal/10339438/noord-koreaanse-slaven-gebruikt-in-polen


Gerelateerd

Een nieuw rapport inzake Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU en de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven

Noord-Koreaanse slaven die die meewerken aan de bouw van Nederlandse schepen

De 200.000 dieren die vast zaten aan boord van transportschepen door de blokkade van het Suezkanaal

De omstandigheden in Noord-Koreaanse politieke gevangenissen

Foltering en honger in vrouwenkampen in Noord-Korea na gedwongen terugkeer vanuit China

Het rondetafelgesprek inzake MSC Zoe

Het bericht 'Gaat de Nederlandse industrie aan boord van Nederlandse onderzeeboten?'

Het bericht 'Indrukwekkend corona-protest met tientallen historische schepen bij eiland Pampus: 'Net Sail Amsterdam’'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl