Tweedemonitor / Kamervraag / Hoge parkeertarieven bij ziekenhuizenHoge parkeertarieven bij ziekenhuizen

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z02088

2018Z02088 Vragen van de leden Kooiman (SP) en Dijksma (PvdA) aan de minister voor Medische Zorg over hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen (ingezonden 7 februari 2018)

1
Wat vindt u ervan dat sommige ziekenhuizen hele hoge parkeertarieven vragen, waardoor patiënten en hun bezoek opgezadeld worden met hele hoge parkeerkosten? 1)

2
Vindt u het acceptabel dat ziekenhuizen patiënten als melkkoe gebruiken om eigen financiële tekorten op te vangen? Kunt u uw antwoord toelichten?

3
Kunt u aangeven waarom het bijvoorbeeld bij de ziekenhuizen in Assen, Waalwijk, Terneuzen, Stadskanaal, Dirksland en Venray wel lukt om geen parkeerkosten door te berekenen? Als u dit niet weet, bent u dan bereid dit te onderzoeken zodat andere ziekenhuizen hiervan kunnen leren? Zo neen, waarom niet? 1)

4
Vindt u het maatschappelijk wenselijk dat waar steeds meer streekziekenhuizen verdwijnen mensen hogere vervoers- en parkeerkosten moeten betalen en daardoor extra de dupe zijn van de hoge tarieven die ziekenhuizen hanteren? Kunt u uw antwoord toelichten?

5
Bent u ervan op de hoogte dat gemeenten zoals Hengelo en Almelo die in verzet zijn gekomen tegen de verhoging van de parkeertarieven van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) geen inspraak hebben in de verhoging van de tarieven? Hoe gaat u gemeenten hierin meer zeggenschap geven? 2) 3)

6
Deelt u de mening dat er een algemene verplichting voor ziekenhuizen dient te gelden zodat zij verantwoording kunnen afleggen waaraan zij het opgebrachte parkeergeld besteden? Zo ja, gaat u dit verplichten? Zo neen, waarom niet?

7
Deelt u de mening dat het voor patiënten en hun naasten erg onduidelijk is van welke regelingen zij gebruik kunnen maken, zoals de regeling zittend ziekenvervoer, de hardheidclausule, de reiskostenvergoeding voor begeleiders, de eigen bijdrage etc.? Bent u bereid ervoor te zorgen dat deze informatie bekend en duidelijk wordt voor mensen die hiervan gebruik willen maken? 4)

8
Bent u bereid om ook parkeerkosten (in plaats van enkel de reiskosten) op te nemen in de regelingen ziekenvervoer bij zorgverzekeraars, de belastingdienst en de hardheidsclausule? Zo neen, waarom niet?

9
Deelt u de mening dat u verantwoordelijk bent voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg? Zo ja, welke maatregelen bent u bereid te treffen, zodat het bezoeken van ziekenhuizen het liefst gratis maar in ieder geval betaalbaar is? Zo neen, waarom niet?

1) https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/05-02-2018/gebruiken-ziekenhuizen-hunparkeertarieven-als-melkkoe/
2) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/14/beantwoordingkamervragen-over-hoge-parkeerkosten-bij-ziekenhuizen
3) https://www.tubantia.nl/hengelo-e-o/politiek-almelo-en-hengelo-boos-over-hogereparkeertarieven-zgt~a9d85a85/
4) https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/vervoer-zvw


Gerelateerd

Het bericht dat de parkeertarieven bij het Albert Schweitzer ziekenhuis verdrievoudigen.

Hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen

Hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen

Het weer opschalen van de reguliere ziekenhuiszorg

Het bericht ‘Parkeren bij ziekenhuizen weer duurder’

Hoge parkeertarieven bij ziekenhuizen

De onzekere toekomst van het ziekenhuis in Zutphen

Het bericht ‘Betalen ziekenhuizen de rekening van het afval van de kerncentrale Borssele’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl