Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01778

2018Z01778 Vragen van de leden Ploumen en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken over het bericht «voorbereiding kernramp kan beter» (ingezonden 2 februari 2018).

Vraag 1
Kent u het bericht «Voorbereiding kernramp kan beter»?1

Vraag 2
Wat vindt u van de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat Nederland, België en Duitsland onvoldoende voorbereid zijn op een kernramp?

Vraag 3
Welke maatregelen gaat u nemen om beter om te gaan met eventuele grensoverschrijdende incidenten met kerncentrales?

Vraag 4
Op welke wijze gaat u de voorlichting bij incidenten verbeteren?

Vraag 5
Heeft u naar aanleiding van het rapport van de OVV al contact opgenomen met uw Belgische en Duitse collega? Zo ja, wat was hun reactie? Zo nee, wanneer gaat u dat doen?

Vraag 6
Op welke wijze wilt u beter gaan samenwerken met België en Duitsland om beter voorbereid te zijn op grensoverschrijdende incidenten?

Vraag 7
Hoe verklaart u het dat het OVV constateert dat Nederlandse autoriteiten zich onvoldoende bewust zijn van onrust over incidenten met kerncentrales? Wat gaat u doen om dit te verbeteren?

1 NOS, 31 januari 2018


Gerelateerd

Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’

Het bericht ‘voorbereiding kernramp kan beter’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Misstanden in het Europese wegtransport

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De arresten van het Hof van Justitie

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl