Tweedemonitor / Kamervraag / Het berichten ‘GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk’ en ‘Bron GenX op zuivering Bath gevonden’Het berichten ‘GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk’ en ‘Bron GenX op zuivering Bath gevonden’

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z01295

2018Z01295 Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de Minister en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten «GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk» en «Bron GenX op zuivering Bath gevonden» (ingezonden 29 januari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met de berichten «Bron GenX op zuivering Bath gevonden»1 en «GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk, vervuiling lijkt mee te vallen»?2

Vraag 2
Wanneer heeft Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) gemeld bij het bevoegd gezag en waterschap Brabantse Delta dat het GenX in zijn afvalwater had gevonden? Was daarbij sprake van een vermoeden of had ATM zelf metingen verricht in zijn afvalwater?

Vraag 3
In welke concentraties is GenX aangetroffen in het afvalwater van ATM?
Vraag 4

Loost ATM momenteel nog afvalwater op de persleiding van het riool? Zo ja, bent u bereid om samen met het bevoegd gezag en het waterschap ATM te verbieden om afvalwater te lozen, totdat duidelijk is hoe het GenX-afval in het afvalwater terecht is gekomen?

Vraag 5
Wordt er nader onderzoek gedaan of GenX ook is verspreid door de lucht? Zo nee, waarom niet? Wordt er daarnaast ook bodemonderzoek gedaan naar GenX-vervuiling in de omgeving van ATM? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties zijn er mogelijk als zou blijken dat ATM wel degelijk wist dat het GenX-afval verwerkte?

Vraag 7
Op welke wijze zijn de medewerkers van ATM geïnformeerd over deze GenX-vervuiling? Kan worden uitgesloten dat medewerkers van ATM hebben blootgestaan aan GenX? Zo nee, kan de Inspectie SZW in gesprek treden met ATM over het afnemen van bloedtesten?

Vraag 8
Is er onmiddellijk opheldering geëist bij Chemours over deze nieuwe GenX-vondst? Is Chemours inmiddels bereid om een lijst aan te leveren van alle ontvangers van GenX-producten in Nederland, en alle locaties waar afvalstromen waar mogelijk GenX in zit naartoe gaan?


1 Waterschap Brabantse Delta, 23 januari 2018 (https://www.brabantsedelta.nl/nieuws/2018/01/ bron-genx-op-zuivering-bath-gevonden.html)
2 Website Omroep Brabant, 23 januari 2018 (http://www.omroepbrabant.nl/?news/2739911123/ GenX+aangetroffen+in+afvalwater+ATM+Moerdijk,+vervuiling+lijkt+mee+te+vallen.aspx)


Gerelateerd

Het berichten ‘GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk’ en ‘Bron GenX op zuivering Bath gevonden’

Het injecteren van afvalwater in Twente en Zuidoost-Drenthe.

Het voorkomen van de injectie door Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) van afvalwater in Twente door zuivering

Antwoord op vragen van het lid Kröger over het RIVM-onderzoek naar GenX in het drinkwater

Het bericht ‘Sterk verhoogde concentratie GenX in slootwater omgeving Chemours’

Het RIVM onderzoek naar GenX in het drinkwater

Het artikel ‘Nieuwe coronavirus aangetroffen in rioolwater’

De heimelijke zuivering door de Zimbabwaanse overheid

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl