Tweedemonitor / Kamervraag / De mogelijke overname van C&A door Chinese investeerdersDe mogelijke overname van C&A door Chinese investeerders

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00703

2018Z00703 Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de mogelijke overname van C&A door Chinese investeerders (ingezonden 19 januari 2018)


1
Kent u de berichtgeving over de mogelijke overname van C&A door Chinese investeerders? 1)

2
Welke motivatie bestaat er voor de eigenaren van C&A om (een deel van) het bedrijf te verkopen? Bent u bereid dit na te gaan? Kunt u uw antwoord toelichten?

3
Op welke wijze worden werknemers betrokken bij de besluitvorming omtrent de eventuele overname? Hebben zij zeggenschap over mogelijke overnames? Zo nee, bent u bereid werknemers ook een stem te geven in de besluitvorming over overnames?

4
Hoe gaat u zich ervoor inzetten dat een eventuele overname niet gepaard gaat met het opknippen van het bedrijf en mogelijk banenverlies, zowel op korte als op lange termijn?

5
Kunt u ingaan op “De zaak Organon”, waaruit blijkt dat buitenlandse overnames niet leiden tot meer investeringen of meer werkgelegenheid, zelfs integendeel? 2)

6
Acht u het gewenst dat Chinese investeerders vrijwel onbeperkt overnames kunnen doen in Nederland, terwijl het voor Nederlandse investeerders veel moeilijker is om overnames te doen in China?

7
Hoe gaan andere Europese landen om met Chinese investeerders en overnames van bedrijven?

1) https://www.trouw.nl/home/c-a-komt-mogelijk-in-chinese-handen~af1963e9/
2) Burgers J. en Heilbron J. (2018), 'De zaak Organon. Geneesmiddelen in de greep van bedrijvenpoker'. Uitgeverij Prometheus.


Indiener

Renske Leijten (SP)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 1433 )

Publicatiedatum
19 januari 2018
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl