Tweedemonitor / Kamervraag / Ontslag uit het verantwoordingsorgaanOntslag uit het verantwoordingsorgaan

Keywords:
Zaaknummer: 2018Z00177

2018Z00177 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ontslag uit het verantwoordingsorgaan (ingezonden 11 januari 2018).

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Het wringt tussen verantwoordingsorgaan en bestuur»?1

Vraag 2
Klopt het dat het pensioenfonds Atos de statuten vorig jaar heeft gewijzigd, waarbij ontslag van leden van het verantwoordingsorgaan (VO-leden) door het bestuur mogelijk wordt gemaakt? Is het waar dat de criteria voor benoeming zijn aangescherpt?

Vraag 3
Welke wettelijke bescherming hebben leden van een verantwoordingsorgaan (VO), bijvoorbeeld als het gaat om ontslag door de werkgever (dus niet uit het VO)?

Vraag 4
Zijn leden van het verantwoordingsorgaan beschermd tegen ontslag uit het VO door het bestuur dat zij horen te controleren? Zo ja, hoe kan het dan dat een pensioenfonds hiervoor kiest? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Acht u het wenselijk dat leden van het verantwoordingsorgaan kunnen worden ontslagen uit het verantwoordingsorgaan door het bestuur dat zij controleren? Met andere woorden, acht u het wenselijk dat het bestuur kan bepalen wie hen controleert in het VO? Zo nee, bent u bereid een voorstel te doen om dit te voorkomen?
1 https://pensioenpro.nl/nieuws/30015916/het-wringt-tussen-verantwoordingsorgaan-en-bestuur


Gerelateerd

Ontslag uit het verantwoordingsorgaan

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansp

Het ontslag van klokkenluider Roelie Post bij de Europese Commissie

Financiële problemen door scheidingen en hypotheken

Het bericht ‘Ontslag topambtenaar achtervolgt Dijkgraaf Klip’

Het bericht ‘Werkgever beboet voor discrimineren zwangere: Velen gaan de fout in’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De positie van arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl