Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Bromet over het bericht ‘Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw’Antwoord op vragen van het lid Bromet over het bericht ‘Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw’

Keywords:
Zaaknummer: 2018D56472

2018Z19557

1

Kent u het bericht ‘Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw’?

Antwoord

Ja.

2

Klopt het dat er een onderzoek komt onder boeren over hun visie op natuurinclusieve landbouw en dat u de opdrachtgever bent?

Antwoord

Ja.

3

Klopt het dat het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de hoeveelheid boeren die bereid zijn om actie te ondernemen voor de natuur en biodiversiteit op of rondom hun bedrijf, de hoeveelheid boeren die dat al hebben gedaan en de kansen en belemmeringen die boeren bij natuurinclusieve landbouw ervaren?

Antwoord

Ja.

4

Klopt het dat het onderzoek zal worden gebruikt om toekomstig beleid vorm te geven?

Antwoord

Dit is mogelijk. Het zal mede afhangen van het aantal boeren dat reageert en de mate waarin dit een representatief beeld oplevert van de agrarisch populatie van Nederland.

5

Klopt het dat alleen leden van LTO-Nederland (LTO) kunnen meedoen aan het onderzoek?

Antwoord

Ik hecht er waarde aan dat iedereen die wil deelnemen aan het onderzoek, die mogelijkheid ook heeft. De vragenlijst is daarom via de website van PBL voor iedereen toegankelijk gemaakt en dit is breder gecommuniceerd. Deze is nu gedeeld via een aantal agrarische vakbladen en actief verspreid binnen de relevante netwerken. Op deze manier kunnen boeren die geen lid zijn van een organisatie ook meedoen aan het onderzoek.

Het PBL heeft voor dit onderzoek vanuit onderzoekstechnische redenen een ledenbestand nodig dat goed is georganiseerd en een vertegenwoordiging vormt van een breed deel van de boerengemeenschap. In de klankbordgroep van het onderzoek is daarom gekozen om de vragenlijst actief onder de LTO-leden te verspreiden.

6

Deelt u de mening dat het niet representatief is om enkel boeren die lid zijn van LTO mee te laten doen aan dit onderzoek?

7

Gezien het feit dat het onderzoek niet de gemiddelde Nederlandse boer zal weerspiegelen, deelt u de mening dat het onjuist zou zijn om op basis daarvan toekomstig beleid met betrekking tot natuurinclusieve landbouw vorm te geven?

Antwoord 6 en 7

Ik vertrouw op de professionaliteit van de onderzoekers en de klankbordgroep dat zij een goede onderzoeksopzet hebben ontworpen. In de klankbordgroep voor het onderzoek nemen Groenfonds, Rabobank, Triodos Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Economic Research, LTO Nederland, Living Lab Fryslan/Netwerk Natuurinclusieve Landbouw en BoerenNatuur deel.

8

Bent u bereid om ook boeren die niet lid zijn van LTO te benaderen voor dit onderzoek om zo een representatievere groep te benaderen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ik hecht er waarde aan dat iedereen die wil deelnemen, die mogelijkheid ook heeft. Verder verwijs ik u naar het antwoord op vraag 5.

Antwoord op

Het bericht ‘Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw’ (31 Oktober 2018)
Reactietijd: 26 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Laura Bromet (GL)


descriptionAccess ( 6247 )

Publicatiedatum
26 November 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw’

De toename van de stikstofuitstoot door de biomassacentrales in Diemen en Geertruidenberg

Het bericht ‘Politie stelt onderzoek in naar misstanden binnen Landelijke Eenheid’

«Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek «en is slecht voor de patiënt»»

Een ambtenaar die een stuk van het onderzoek van de EDP auditoren uit het concept-verslag van onafhankelijke onderzoekers verwijderde

Het bericht dat er nu toch een strafrechtelijk onderzoek loopt naar de klokkenluiders van de WODC-affaire

Het onderzoek Afstand en adoptie in Nederland, 1956- 1984

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl