Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Bromet over het gebruik van ruimtevaart voor het verkrijgen van data over onder andere ammoniakAntwoord op vragen van het lid Bromet over het gebruik van ruimtevaart voor het verkrijgen van data over onder andere ammoniak

Keywords:
Zaaknummer: 2018D51421

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Bromet (Groen Links) aan de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het gebruik van ruimtevaart voor het verkrijgen van data over onder andere ammoniak (ingezonden op 17 oktober, kenmerk 2018Z18619).

1

Heeft u kennisgenomen van de brief ‘Aankondiging PAS en ammoniak’ van uw collega, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)? (Kamerstuk 32670 nr. 139)

Antwoord

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de vraag aan mij overgedragen.

2

Welke rol kan de ruimtevaart spelen bij het verfijnen van het meetnetwerk voor zowel stikstof en ammoniak? Kunt u uw antwoord uitgebreid toelichten?

3

Bent u het er mee eens dat de rol van ruimtevaart in het meetnetwerk van stikstof en ammoniak meegenomen zou moeten worden in de aangekondigde brief over de behandeling van ammoniak van de minister van LNV?

Antwoord op de vragen 2 en 3

In zijn algemeenheid biedt het gebruik van satellietdata steeds meer mogelijkheden voor het monitoren van allerlei processen op aarde, in de atmosfeer en op het water. Recent is het meetinstrument Tropomi gelanceerd, dat in staat is om luchtvervuiling te meten, waaronder stikstofverbindingen. Satellietwaarnemingen zijn momenteel echter nog niet geschikt om concentraties dicht bij het aardoppervlak (onderscheidend) te meten, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan verfijning van de huidige meetnetten.

Een verdere (technische) toelichting op dit onderwerp kan het RIVM u geven in de Technische Briefing die ik in mijn brief van 12 oktober jl. aan uw Kamer heb aangeboden.

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Laura Bromet (GL)


descriptionAccess ( 5820 )

Publicatiedatum
30 Oktober 2018Gerelateerd

Het gebruik van ruimtevaart voor het verkrijgen van data over onder andere ammoniak

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De internetconsultatie Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) en de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv)

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Ziekmakende giftige dampen in varkensstallen en het aanhoudende gedogen daarvan

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl