Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Wilders, Agema en De Roon over de arrestatie van de Britse activist en islamcriticus Tommy RobinsonAntwoord op vragen van de leden Wilders, Agema en De Roon over de arrestatie van de Britse activist en islamcriticus Tommy Robinson

Keywords:
Zaaknummer: 2018D30851

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Wilders, Agema en De Roon (allen PVV) over de arrestatie van de Britse activist en islamcriticus Tommy RobinsonVraag 1 Heeft u kennisgenomen van de arrestatie van de Britse activist en islamcriticus Tommy Robinson wegens “het verstoren van de vrede”, terwijl hij verslag deed van een proces tegen islamitische verkrachters en dat hij binnen een paar uur tot 13 maanden gevangenisstraf is veroordeeld? Wat vindt u van deze waanzin?

Vraag 2 Realiseert u zich dat indien betrokken islamcriticus zijn gevangenisstraf tussen islamitisch criminelen zal moeten uitzitten, dit hem wel eens zijn leven zou kunnen kosten? Wat is uw oordeel daarover?

Vraag 3 Geldt de vrijheid van meningsuiting naar uw mening ook voor islamcritici in de EU en bent u bereid uw ongenoegen over deze schending van de vrijheid van meningsuiting door het Verenigd Koninkrijk onmiddellijk aan uw Britse ambtsgenoot kenbaar te maken en aandacht te vragen voor de persoonlijke veiligheid van betrokkene? Zo neen, waarom niet?

Vraag 4 Realiseren u en de uwen in de EU zich dat u het maatschappelijk ongenoegen over de islamisering van de EU niet kan knevelen door islamcritici te laten vervolgen of op te pakken maar dat een groot deel van de bevolking het op een gegeven moment niet meer zal pikken en zich massaal tegen u en de uwen zal keren?


Antwoorden op vraag 1, 2, 3 en 4
Het kabinet heeft de mediaberichten hierover gezien. De vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen. Voor zover op dit moment bekend heeft betrokkene de voorwaarden voor zijn eerdere voorwaardelijke vrijlating geschonden en is dit de reden voor zijn opsluiting. Het kabinet heeft vertrouwen in de rechtsgang in het Verenigd Koninkrijk en ziet geen aanleiding zich hierover nader uit te spreken.

Vraag 5 Kunt u deze vragen voor dinsdag 29 mei, 11.00 uur beantwoorden?
Ja.

Antwoord op

De arrestatie van de Britse activist en islamcriticus Tommy Robinson (28 Mei 2018)
Reactietijd: 1 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Fleur Agema (PVV)

Raymond de Roon (PVV)

Geert Wilders (PVV)


Access ( 3513 )

Publicatiedatum
29 Mei 2018Gerelateerd

De detentie en de persoonlijke veiligheid van Tommy Robinson in het Verenigd Koninkrijk

De arrestatie van de Britse activist en islamcriticus Tommy Robinson

Het bericht dat politieagenten worden verdacht van zeer zware mishandeling van een hond.

Een veroordeelde Tibetaanse activist

Een door Indonesië gearresteerde Papua activist

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

Het bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel

Een in Nederland opgepakte Marokkaanse Rif-activist

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl