Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de consulaire problemen die Venezolanen in Nederland ondervinden



Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over de consulaire problemen die Venezolanen in Nederland ondervinden

Keywords:
Zaaknummer: 2018D27133

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over de consulaire problemen die Venezolanen in Nederland ondervinden.

Vraag 1

Klopt het dat de Venezolaanse ambassade in Den Haag geen paspoorten meer verstrekt en verlengt?

Antwoord

Ja.

De Venezolaanse president heeft in oktober 2017 per decreet een nieuwe maatregel voor (bijna) verlopen paspoorten afgekondigd. De Venezolaanse ambassade heeft per Note Verbale de procedure voor verlenging van (bijna) verlopen paspoorten toegelicht. Hierin is aangegeven dat digitaal een verlengingsaanvraag kan worden ingediend bij de Venezolaanse autoriteiten. Zodra de aanvraag verwerkt is krijgt de persoon in kwestie bericht dat bij de consulaire afdeling van de aangewezen diplomatieke post een verlengingssticker kan worden opgehaald. Met deze verlengingssticker kan het (bijna) verlopen paspoort worden verlengd. Volgens de Venezolaanse ambassade in Den Haag moeten Venezolanen woonachtig in Nederland naar de ambassade in Brussel om een paspoort aan te vragen of te verlengen.

Vraag 2

Klopt het dat dit eveneens het geval is in andere Europese lidstaten, in het bijzonder Duitsland en België?


Antwoord

Nee. De Venezolaanse ambassade in Berlijn en Brussel verstrekken paspoorten en verlengingen.

Vraag 3

Op welke wijze kunt u deze problematiek in zowel bilateraal als Europees verband met Venezuela aankaarten?


Antwoord

De uitgifte van Venezolaanse paspoorten aan Venezolaanse onderdanen is een verantwoordelijkheid van de Venezolaanse regering. In gesprekken met de Venezolaanse ambassade in Den Haag is wel gekeken hoe de gevolgen voor in Nederland woonachtige Venezolanen het beste kunnen worden ondervangen (zie antwoord op vraag 4 en 5).

Vraag 4

Bent u bekend met de negatieve consequenties die Venezolanen in Nederland hiervan ondervinden, zoals het niet meer kunnen verlengen van een visum, problemen met verblijfsvergunningen, notariële zaken en reizen van en naar het buitenland?

Vraag 5

Hoe gaat u op korte termijn deze negatieve consequenties waar Venezolanen in Nederland mee te maken krijgen ondervangen?

Antwoord op vraag 4 en 5

Ja, deze consequenties zijn bekend. In november is hierover reeds contact geweest tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, de IND en de Venezolaanse ambassade in Den Haag. De Venezolaanse ambassade heeft de IND geïnformeerd over de tijdelijke procedure om paspoorten te verlengen.

De IND biedt de volgende twee, tijdelijke, oplossingen aan Venezolaanse burgers in Nederland die problemen hebben om zich te identificeren met een geldig nationaal paspoort:

(1) Venezolanen die hun verblijfspas willen ophalen of hun biometrische gegevens willen laten afnemen bij het IND–loket kunnen zich legitimeren met hun verlopen paspoort en een kopie van de (verlengings-)aanvraag van hun paspoort.

(2) Als Venezolanen een verlengingsaanvraag of een aanvraag ‘wijziging verblijfsdoel’ indienen waarvoor het paspoortvereiste geldt, werpt de IND dat vereiste tijdelijk niet tegen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de aanvrager zijn verlopen paspoort en een kopie van de (verlengings)aanvraag van zijn paspoort overlegt en aan alle overige voorwaarden van de verblijfsvergunning voldoet. Bij de eerstvolgende verlenging zal de IND wel weer een geldig nationaal paspoort verlangen.

Deze tijdelijke regeling is gepubliceerd op de website van de IND. [1] Dat een Venezolaanse burger problemen zou hebben met het verlengen van zijn visum wordt echter niet herkend. Venezolaanse burgers kunnen visumvrij naar Nederland reizen. Zij mogen maximaal 3 maanden (en met een eventuele verlenging van 3 maanden vanwege bijzondere omstandigheden) in Nederland verblijven. Voor binnenkomst is vereist dat hun paspoort een half jaar geldig is.



[1] https://ind.nl/nieuws/Paginas/Tijdelijke-oplossing-paspoortproblemen-Venezolanen-.aspx

Antwoord op

De consulaire problemen die Venezolanen in Nederland ondervinden (28 Maart 2018)
Reactietijd: 33 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sjoerd Sjoerdsma (D66)


descriptionAccess ( 3113 )

Publicatiedatum
30 April 2018



Gerelateerd

Het bericht ‘Caribische eilanden kunnen grotere toestroom Venezolanen verwachten’

De opvang van Venezolanen op Aruba en Curaçao en de Nederlandse bijstand daarbij

De consulaire problemen die Venezolanen in Nederland ondervinden

De vrees van de Arubaanse premier dat Aruba een tweede Syrië aan het worden is als gevolg van de instroom van Venezolanen

Uitzetting van ongedocumenteerde Venezolanen

Het betrekken van Nederlanders in het buitenland bij de verbetering van het postennetwerk en consulaire dienstverlening

Het bericht ‘Vreemdelingenadvocaten: 'Curaçao zet Venezolanen collectief uit’

Gedetineerde asielzoekers in hongerstaking op Curaçao

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl