Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van der Staaij, De Roon, Van Helvert en Voordewind over het benoemen van een defensieattaché in IranAntwoord op vragen van de leden Van der Staaij, De Roon, Van Helvert en Voordewind over het benoemen van een defensieattaché in Iran

Keywords:
Zaaknummer: 2018D26352

Antwoorden van de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie op vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV), Van Helvert (CDA) en Voordewind (CU) over het benoemen van een defensieattaché in Iran.Vraag 1 Kent u het bericht “Nederland haalt militaire banden met Iran aan”?
Ja.

Vraag 2 Klopt het dat Nederland voornemens is een defensie-attaché te benoemen in Iran? Waarom is hiervoor gekozen?
Iran bevindt zich in een regio met grote belangen voor Nederland, vooral op het gebied van veiligheid en migratie. Nederland had al een defensie-attaché (defat) die geaccrediteerd was voor Iran en gestationeerd was in Beiroet. Vanwege de Nederlandse belangen in de regio en de rol van Iran daarin is ervoor gekozen de nieuwe defat in Teheran zelf te plaatsen. Zo kunnen militaire ontwikkelingen in het land zelf en in de regio beter gevolgd en geduid worden. Ook vergemakkelijkt de plaatsing van een defat in Teheran de contacten met de Iraanse autoriteiten en met andere defats ter plaatse.

Vraag 3 Welke andere bondgenoten van Nederland hebben (een) defensieattaché(s) aangesteld in Iran? Zijn er ook bevriende landen die er bewust voor hebben gekozen dit niet te doen?
Op dit moment hebben 28 landen een defat geplaatst in Iran, waaronder de EU-lidstaten Duitsland, Italië, Griekenland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Oostenrijk en NAVO-bondgenoot Turkije. Daarnaast hebben vijf landen een defat voor Iran geaccrediteerd in een buurland. Het VK, dat sinds januari 2016 weer een ambassade heeft in Teheran, en Frankrijk hebben geen defat in Iran noch een medeaccreditatie vanuit een buurland.

Vraag 4 Hoe verhoudt het benoemen van een defensieattaché en het aanhalen van de militaire banden met Iran zich tot de geopolitieke en militaire ambities van Iran in het Midden-Oosten, met inbegrip van de wapenleveranties aan Hezbollah en de bedreigingen aan het adres van Israël?
Het is voor de defat eenvoudiger om vanuit Teheran de militaire ontwikkelingen in Iran en de regio te volgen en te duiden dan vanuit een buurland. Het is bekend dat het kabinet bezorgd is over de Iraanse rol in de regio en over het ballistische raketprogramma van Iran. Juist daarom steunt Nederland de Europese inzet om te komen tot een constructieve inhoudelijke dialoog met Iran.

Vraag 5 Kunt u tevens toelichten hoe de voorgenomen benoeming zich verhoudt tot mogelijke aanscherping van Europese sancties tegen Iran vanwege het ballistische raketprogramma?
Het feit dat Nederland, evenals andere internationale partners, zich zorgen maakt over het ballistisch raketprogramma, sluit het belang van een hieraan parallel te voeren dialoog over deze onderwerpen met Iran niet uit.

Antwoord op

Het benoemen van een defensieattaché in Iran (30 Maart 2018)
Reactietijd: 25 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Kees van der Staaij (SGP)

Martijn van Helvert (CDA)

Joël Voordewind (CU)

Raymond de Roon (PVV)


Access ( 3013 )

Publicatiedatum
24 April 2018Gerelateerd

Nederlandse betrokkenheid bij een cyberaanval tegen Iran

Illegale wapenleveranties Iran en het instellen van sancties

De gevolgen van recente ontwikkelingen in de verhouding tussen Nederland en Iran voor het Nederlandse asielbeleid ten aanzien van Iran

De op Saoedi-Arabië afgevuurde raketten ‘Made in Iran’

Maatregelen tegen Amerikaanse sancties tegen Iran

De lancering van een militaire satelliet door Iran

Het benoemen van een defensieattaché in Iran

Het feit dat Nederlandse luchtvaartmaatschappijen tot 8 januari over Irak en Iran bleven vliegen en over de opvolging van aanbevelingen in het OVV-rapport over veilig vliegen over conflict gebieden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl