Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Weverling en Lodders over de aanvraag voor de status van referentielaboratorium voor Nederlandse instellingenAntwoord op vragen van de leden Weverling en Lodders over de aanvraag voor de status van referentielaboratorium voor Nederlandse instellingen

Keywords:
Zaaknummer: 2018D22994

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de leden Weverling en Lodders (beiden VVD) over de aanvraag voor de status van referentielaboratorium voor Nederlandse instellingen (ingezonden 22 februari 2018, kenmerk 2018Z03230).

1 Bent u bekend met de mogelijkheid van de Europese Commissie om EU-referentielaboratoria aan te wijzen?
Ja.

2 Wat vindt u van het besluit van de Europese Commissie om EU-referentielaboratoria voor de vaststelling van plantziekten en -plagen aan te wijzen?
Het besluit van de Europese Commissie om EU-referentielaboratoria voor de vaststelling van plantenziekten en -plagen aan te wijzen komt de kwaliteit, de uniformiteit en de betrouwbaarheid van de analyses ten goede.

3 Bent u van mening dat zich in Nederland instellingen bevinden die geschikt zijn om in aanmerking te komen voor de status van referentielaboratorium (RL)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke instellingen zijn dit volgens u?
Ja. Het Nationaal Referentie Centrum fytosanitair (NRC-fytosanitair) van de NVWA heeft hier de kennis, de expertise en de autoriteit voor.

4 Zijn er naar uw mening specifieke gevolgen met betrekking tot het beleidsproces omtrent de vaststelling van plantziekten en –plagen aan te wijzen indien een Nederlandse instelling niet wordt aangewezen als referentielaboratorium? Zo nee, waarom niet?
Het huisvesten van een EU-referentielaboratorium versterkt in het internationale veld de positie van Nederland en die van de NVWA als fytosanitaire autoriteit. Nederland is een grote speler in de internationale handel van planten en plantaardig materiaal en is een belangrijke toegangspoort tot de Europese Unie. Indien er geen Nederlandse instelling wordt aangewezen als referentielaboratorium betekent dit dat Nederland zeer beperkte invloed heeft om de Europese standaarden te laten aansluiten op de Nederlandse werkwijzen.

5 Bent u in de gelegenheid voldoende middelen beschikbaar te stellen om een Nederlandse instelling (bij gebleken geschiktheid) in de gelegenheid te stellen om in aanmerking te komen als EU-referentielaboratorium? Zo nee, waarom niet?
In de loop van dit jaar verwacht ik dat de Europese Commissie lidstaten zal oproepen zich beschikbaar te stellen voor het huisvesten van één (of meerdere) EU-referentielaboratoria. Op dit moment onderzoek ik welwillend de mogelijkheden om hierop te reageren.

6 Bent u voornemens op Europees niveau draagvlak te creëren om de RL-status voor Nederland binnen te halen? Zo nee, waarom niet?
Ja.


Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Arne Weverling (VVD)

Helma Lodders (VVD)


descriptionAccess ( 2649 )

Publicatiedatum
4 April 2018Gerelateerd

De aanvraag voor de status van referentielaboratorium voor Nederlandse instellingen

Het bericht dat ANBI’s belastingregels niet naleven

De hoogte van leges voor een Kinderpardon-aanvraag

Financiering van Nederlands islamitische instellingen vanuit Golfstaten

De werkwijze van het NPO-fonds

Een gepland optreden van de Nederlandse ambassadeur in Israël op een conferentie van NGO Monitor

Onnodig confronterende vragen op evaluatieformulieren voor ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB)

De berichten ‘De wolf: nuttig dier of overbodige killer?’, ‘En de grootste schapendoder is … misschien wel uw eigen hond’ en ‘Schapenhouders willen dat wolf beschermde status kwijtraakt’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl