Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht dat de Fosfaatwet de doodsteek voor levend erfgoed wordtAntwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht dat de Fosfaatwet de doodsteek voor levend erfgoed wordt

Keywords:
Zaaknummer: 2018D02672

Beantwoording vragen over het bericht dat de Fosfaatwet de doodsteek voor levend erfgoed wordt1 Bent u bekend met het artikel waarin staat dat de invoering van de Fosfaatwet zal leiden tot het uitsterven van oud-Hollandse rundveerassen?
Ja.

2 Wat gaat u doen om het uitsterven van oud-Hollandse rundveerassen te voorkomen?
Het afgelopen jaar heeft er verschillende keren overleg plaatsgevonden met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen over een uitzondering voor runderen van zeldzame rassen in het fosfaatrechtenstelsel. Ik heb de mogelijkheden voor een dergelijke uitzondering onderzocht. De Meststoffenwet biedt geen mogelijkheid voor een uitzondering voor runderen van bepaalde rassen of voor het toepassen van discretionaire bevoegdheid op dit punt. Dit in tegenstelling tot de Regeling Fosfaatreductieplan 2017 (die gebaseerd is op de Landbouwwet) waarin een vrijstelling voor de aanwas van runderen van zeldzame rassen wel mogelijk bleek.
Ik bekijk momenteel, in aanvulling op mijn algemene inzet op het behoud van genetische bronnen en de aanvullende subsidie voor de Stichting Zeldzame Huisdierrassen op basis van motie 34775-XIII, nr. 40 van Dik-Faber/De Groot, welke passende mogelijkheden er zijn om het behoud van oud-Hollandse rundveerassen verder te ondersteunen.

Antwoord op

Het bericht dat de Fosfaatwet de doodsteek voor levend erfgoed wordt (19 December 2017)
Reactietijd: 41 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Barry Madlener (PVV)


descriptionAccess ( 1581 )

Publicatiedatum
29 januari 2018Gerelateerd

Het bericht dat de Fosfaatwet de doodsteek voor levend erfgoed wordt

De hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

Het bericht 'Onzekere toekomst voor gebruik oldtimer openbare weg'

De vervreemding van objecten behorende tot het nationaal cultureel erfgoed

Het bericht dat kleine gemeenten met erfgoed hulp nodig hebben

Kwaliteit van en toezicht op de archeologie nav advertentie Volkskrant d.d. 26 januari ´Creatief met archeologie, tips voor projectontwikkelaars´

De publicatie ‘Risicomanagement voor collecties’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het bericht ‘Zorgen over Joods cultureel erfgoed buiten grote steden’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl