Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Kooiman over het bericht dat afhaalpunten voor pakketjes worden misbruikt door de tabaksbrancheAntwoord op vragen van het lid Kooiman over het bericht dat afhaalpunten voor pakketjes worden misbruikt door de tabaksbranche

Keywords:
Zaaknummer: 2018D00432

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over het bericht dat afhaalpunten voor pakketjes worden misbruikt door de tabaksbranche . (2017Z17860)1 Bent u bekend met het feit dat tabaksspeciaalzaken vaak ook dienen als pakketpunt voor het ophalen of terugbrengen van online bestelde pakketjes? 1)
Ja.

2 Hoe gaat u ervoor zorgen dat mensen die hun pakketje ophalen bij een tabaksspeciaalzaak niet geconfronteerd worden met zichtbare en grote hoeveelheden tabaksproducten? Kunt u dit toelichten?
In het ter internetconsultatie voorgelegde ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit is bepaald dat vanaf 2022 een uitstalverbod zal gelden in alle verkooppunten met uitzondering van speciaalzaken die slechts tabaksproducten, aanverwante producten en daarbij behorende accessoires in de handel brengen. Dit betekent dat bij alle winkels en speciaalzaken die dienen als afhaalpunt voor het ophalen van pakketten, mensen niet meer geconfronteerd worden met zichtbare tabaksproducten.

3 Acht u het consistent dat het uitstalverbod van sigaretten, bedoeld om sigaretten in supermarkten en tankstations aan het zicht te onttrekken, niet geldt voor zaken waar pakketjes worden opgehaald? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, wat gaat u er aan doen om deze inconsistentie te verhelpen?
Ik acht het ontwerpbesluit consistent omdat daarin voor alle winkels die dienen als afhaalpunt voor het ophalen van pakketten het uitstalverbod geldt.

4 Herkent u de signalen dat de tabaksbranche lobbyt via de NSO, de branchevereniging voor tabaksdetailhandel en de VVP, Vereniging van Postretailers? Bent u bereid dit te onderzoeken?
Op grond van artikel 5, derde lid, van het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging mag de tabaksindustrie geen invloed hebben op het tabaksontmoedigingsbeleid. Contact met de tabaksindustrie vindt alleen plaats als het gaat over uitvoeringstechnische kwesties, voor zover het op generlei wijze invloed heeft op de beleidsplannen op het gebied van tabaksontmoediging. Dit geldt ook voor de tabakslobby. Ik ben op de hoogte dat de tabakindustrie via andere organisaties lobbyt. Ik acht het niet noodzakelijk dit nader te onderzoeken.

5 Wat bent u voornemens te doen om het lobbyverbod met de tabaksindustrie actief te handhaven?
Artikel 5, derde lid, van het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging bindt de staat en zijn organen. Door middel van een brief zijn alle ministeries, provincies en gemeenten op de hoogte gesteld van de verplichting die uit deze bepaling voortvloeit. Daarbij zijn zij ook gewezen op de lobbypraktijken van de tabaksindustrie. Het is aan alle organen zelf om het lobbyverbod met de tabaksindustrie actief te handhaven.
1) http://www.tabaknee.nl/nieuws/item/1251-afhaalpunten-pakketjes-misbruiktdoor-tabaksbranche


Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Nine Kooiman (SP)


descriptionAccess ( 1323 )

Publicatiedatum
11 januari 2018Gerelateerd

Het bericht ‘Ondernemers dupe van kwijtgeraakte pakketjes’

Het bericht dat afhaalpunten voor pakketjes worden misbruikt door de tabaksbranche

Het bericht 'Taskforce drugsbestrijding wil legitimatieplicht voor afzender postpakket'

De verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

Het bericht ‘Deze nieuwe en gevaarlijke cyberaanval wordt gewoon met de post bezorgd’

De verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

Het bericht ‘Hoe China de WHO misbruikt voor zijn eigen agenda’

De immense schaal waarop kinderen worden misbruikt op islamitische scholen in Pakistan

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl