Tweedemonitor / Kamervraag / De omstandigheden in Noord-Koreaanse politieke gevangenissenDe omstandigheden in Noord-Koreaanse politieke gevangenissen

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18652

2017Z18652 Vragen van de leden Van Helvert (CDA), Ten Broeke (VVD), De Roon (PVV) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de omstandigheden in Noord-Koreaanse politieke gevangenissen (ingezonden 21 december 2017).Vraag 1
Kent u het bericht «North Korea’s prisons are as bad as Nazi camps, says judge who survived Auschwitz»?1

Vraag 2
Klopt het dat er ongeveer 130.000 Noord-Koreanen zonder enige vorm van proces worden vastgehouden in politieke gevangenissen en dat de omstandigheden daar minstens zo verschrikkelijk zijn als in Auschwitz?

Vraag 3
Hoe beoordeelt u de berichten dat het Noord-Koreaanse regime zich in tenminste vier grote politieke gevangenissen schuldig maakt aan tien van de elf misdaden tegen de menselijkheid, zoals die in 1998 zijn vastgesteld in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof?

Vraag 4
Bent u bereid de stalinistische praktijken in Noord-Koreaanse politieke gevangenissen te adresseren in VN-verband en hoog op de agenda te zetten als Nederland volgend jaar lid is van de VN-Veiligheidsraad? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Deelt u de mening van Thomas Buergenthal en twee andere vooraanstaande juristen dat Kim Jong-un c.s. voor het Internationaal Strafhof gedaagd moet worden om zich te verantwoorden voor de misdaden tegen de menselijkheid die zijn regime begaat, iets waarvoor VN-rapporteur Michael Kirby in 2014 ook al pleitte? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Welke andere manieren ziet u om de grove mensenrechtenschendingen in Noord-Korea niet onbestraft te laten?

Vraag 7
Bent u ermee bekend dat Noord-Korea al jarenlang bovenaan de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors staat en dat ruim 50.000 NoordKoreaanse christenen momenteel in strafkampen zitten?

Vraag 8
Bent u bereid in het bijzonder op te komen voor de benarde positie van christenen in Noord-Korea? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
1 Washingtonpost.com, 11 december 2017


Gerelateerd

Een nieuw rapport inzake Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU en de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De omstandigheden in Noord-Koreaanse politieke gevangenissen

Noord-Koreaanse slaven die die meewerken aan de bouw van Nederlandse schepen

Foltering en honger in vrouwenkampen in Noord-Korea na gedwongen terugkeer vanuit China

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht 'Egypte: doden in gevangenissen na marteling en slechte medische zorg'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl