Tweedemonitor / Kamervraag / Het feit dat ING voornemens is in de Dominicaanse Republiek een nieuwe kolencentrale te financierenHet feit dat ING voornemens is in de Dominicaanse Republiek een nieuwe kolencentrale te financieren

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18643

2017Z18643 Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het feit dat ING voornemens is in de Dominicaanse Republiek een nieuwe kolencentrale te financieren (ingezonden 21 december 2017).Vraag 1
Heeft u vernomen dat ING Bank al enkele jaren voornemens is om de Punta Catalina kolencentrale in de Dominicaanse Republiek te financieren en dat ook het onlangs aangescherpte kolenbeleid van ING geen impact heeft op dit voornemen van de bank?1

Vraag 2
Heeft u vernomen dat de bouwer Odebrecht in de afgelopen jaren beticht is van corruptie in relatie tot de voorgenomen bouw van de Punta Catalina kolencentrale in de Dominicaanse Republiek?2

Vraag 3
Heeft u vernomen dat de vicepresident van Ecuador veroordeeld is tot zes jaar cel vanwege het aannemen van smeergeld van het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht? Heeft u vernomen dat Odebrecht heeft toegegeven dat het 788 miljoen dollar aan steekpenningen heeft betaald in twaalf landen in Latijns-Amerika, inclusief de Dominicaanse Republiek?3

Vraag 4
Wat is uw reactie op de jarenlange protesten in de Dominicaanse Republiek tegen deze kolencentrale alsmede kritiek van maatschappelijke organisaties als BankTrack en Eerlijke Bankwijzer op ING’s voornemen om de Punta Catalina kolencentrale in de Dominicaanse Republiek te financieren vanwege zorgen over corruptie alsmede de te verwachten negatieve impact op het klimaat in de komende decennia als deze kolencentrale wordt gebouwd?

Vraag 5
Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de due diligence met betrekking tot de financiering van de Punta Catalina kolencentrale door ING niet past bij de werkwijze zoals afgesproken is in het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-convenant (IMVO-convenant) bancaire sector? Indien nee, kunt u toelichten waarom niet?

Vraag 6
Bent u bereid om met de CEO van ING het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden dat ING afziet van financiering van deze kolencentrale?4
1 https://www.ing.com/ING-in-Society/Sustainability/Our-Stance/Energy.htm,https:// www.fluxenergie.nl/ing-we-dringen-financiering-kolencentrales-wel-degelijk-terug/, en Volkskrant 13/12/17: «Zo gaan de omstreden financiering van kolencentrales in Indonesië en de Dominicaanse Republiek gewoon door», in artikel «ING tempert financiering energie uit kolen».
2 https://www.aei.org/publication/odebrecht-scandal-threatens-dominican-president/, https:// www.banktrack.org/blog/
punta_catalina_the_coal_plant_project_that_keeps_on_giving_a_headache_to_european_banks 3 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-42346881
4 https://www.banktrack.org/news/odebrecht_corruption_in_dominican_republic_five_european_ banks_urged_to_pull_out_of_dirty_coal_plant_financing


Gerelateerd

Het feit dat ING voornemens is in de Dominicaanse Republiek een nieuwe kolencentrale te financieren

De cofinanciering door ING van een Indonesische kolencentrale

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Venezuela belangrijk thema op Koninkrijksoverleg’

Het vrijkomen van kankerverwekkend chroom-6 bij werkzaamheden aan de Onyx-kolencentrale.

Het bericht dat de FMO een kolencentrale in Senegal heeft gefinancierd

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl