Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat België haar pluimveehouders, die getroffen zijn door de fipronilcrisis, mag compenserenHet bericht dat België haar pluimveehouders, die getroffen zijn door de fipronilcrisis, mag compenseren

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z18004

2017Z18004 Vragen van het lid Madlener (PVV) aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat België haar pluimveehouders die getroffen zijn door de fipronilcrisis mag compenseren. (ingezonden 14 december 2017)1
Bent u bekend met het artikel waarin staat dat België haar pluimveehouders die getroffen zijn door de fipronilcrisis mag compenseren? 1)

2
Bent u bereid om, net als België, pluimveehouders te compenseren die buiten hun schuld zijn getroffen zijn door de fipronilcrisis? Zo nee, waarom niet?
1) 'België mag fipronilboeren compenseren', Nieuwe Oogst, 13 december 2017 (https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/12/13/belgie-mag-fipronilboeren-compenseren? utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-13-12-2017).

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Geurts (CDA) en Dik-Faber (ChristenUnie), ingezonden 14 december 2017 (vraagnummer 2017Z18000).


Gerelateerd

Het bericht dat België haar pluimveehouders, die getroffen zijn door de fipronilcrisis, mag compenseren

De fipronilschade van pluimveehouders

Het bericht ‘Opnieuw betwiste ruiming kippen door salmonella’

Het debat inzake het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis

De hoge aantallen dode, gewonde en kreupele kippen in eierboerderijen, ook die met een Beter Leven-keurmerk

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het niet naleven van het hitteprotocol voor dierentransporten door de veehouderij

Het uitblijven van maatregelen om dieren te beschermen bij de verwachte hittegolven

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl