Tweedemonitor / Kamervraag / De vrijspraak van Julio PochDe vrijspraak van Julio Poch

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16890

2017Z16890 Vragen van de leden Sjoerdsma en Groothuizen (beiden D66) aan de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Buitenlandse Zaken over de vrijspraak van Julio Poch (ingezonden 1 december 2017)


1
Kent u het bericht 'Oud-piloot Julio Poch vrijgesproken van deelname aan dodenvluchten'? 1)
2
Ziet u aanleiding uw antwoorden op eerdere Kamervragen inzake de heer Poch te herzien, gezien de recente ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet? 2)
3
Hoe duidt u het gegeven dat de heer Poch acht jaar in Argentinië in voorarrest heeft gezeten en nu is vrijgesproken?
4
Klopt het dat Nederland geen uitleveringsverdrag met Argentinië heeft? Zo ja, wat was destijds de overweging en juridische grond om bij te dragen aan de uitlevering van de heer Poch van Spanje aan Argentinië?
5
Hoe duidt u de beslissing destijds om bij te dragen aan de uitlevering van de heer Poch, in de wetenschap dat de heer Poch nu is vrijgesproken?
6
Klopt het dat de Argentijnse autoriteiten pas besloten tot vervolging van de heer Poch nadat Nederland een rechtshulpverzoek aan Argentinië deed? Zo ja, hoe duidt u dit?
7
Klopt het dat Argentinië besloot tot vervolging van de heer Poch over te gaan, niet op basis van eigenstandig bewijsmateriaal, maar enkel op basis van door Nederland aangeleverde informatie? Zo ja, hoe duidt u dit?
8
Kent het Argentijnse juridische systeem, zoals het Nederlandse dat kent, schadevergoedingen voor onterechte vrijheidsbeneming, zoals in het geval van de heer Poch het geval is geweest? Zo ja, bent u bereid er bij de Argentijnse regering op aan te dringen dat een dergelijke vergoeding tegemoet komt aan de heer Poch aangezien het hier een Nederlands staatsburger betreft? Zo nee, hoe gaat u zich op andere wijze inzetten voor tegemoetkoming aan de heer Poch?
9
Bent u bereid de heer Poch te faciliteren indien hij naar Nederland wenst te komen?
10
Op welke wijze heeft de Nederlandse ambassade ten tijde van het voorarrest bijstand aan de heer Poch geleverd? Hoe vaak heeft de heer Poch bezoek gehad van Nederlands ambassadepersoneel?
11
Is aan de heer Poch de gebruikelijke consulaire bijstand verleend, onder meer het toezien op de detentieomstandigheden en de rechtsgang? Kunt u uiteenzetten hoe hieraan in de praktijk uitvoering is gegeven?
1) https://nos.nl/artikel/2205224-oud-piloot-julio-poch-vrijgesproken-van-deelname-aandodenvluchten.html
2) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/03/17/antwoordenkamervragen-over-de-opmerkingen-van-het-om-over-de-vervolging-van-julio-poch-inargentinie Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kuiken (PvdA), ingezonden 1 december 2017 (vraagnummer 2017Z16888)


Gerelateerd

De vrijspraak van Julio Poch

De zaak Julio Poch

Het bericht ‘U-bocht in zaak Poch’

Het bericht 'Politie vernietigde cruciaal document in zaak oud-Transaviapiloot Julio Poch'

Vrijspraak van de heer Poch in Argentinië

De zaak Julio Poch

Nieuwe bevindingen in de zaak-Poch

De brief van de minister van Justitie en Veiligheid 'Zaak Julio Poch'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl