Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Advocaten ronselen in de bajes’Het bericht ‘Advocaten ronselen in de bajes’

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16882

2017Z16882 Vragen van de leden Van Toorenburg (CDA) en Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Advocaten ronselen in de bajes’ (ingezonden 1 december 2017)


1
Bent u bekend met het bericht ‘Advocaten ronselen in de bajes’? 1)
2
Bent u bekend met de afspraken van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) met Emates en/of andere partijen om te adverteren op de prints en enveloppen van (privé)correspondentie van gedetineerden?
3
Hoe beoordeelt u de praktijk dat tegen betaling advocaten(kantoren) op persoonlijke brieven aan gedetineerden kunnen adverteren?
4
Bent u het ermee eens dat adverteren op briefpost gericht aan gedetineerden wezenlijk anders is dan een advertentie in een tijdschrift dat in de inrichting ligt?
5
Bent u bekend met tuchtrechtelijke veroordelingen waarbij advocaten(kantoren) op de vingers zijn getikt voor (te) agressief ronselen in gevangenissen?
6
Heeft de DJI een protocol waarin wordt aangeduid welke vorm van adverteren en welke advertenties zijn toegestaan? Zo nee, bent u bereid hier regels voor op te stellen?
1) Telegraaf, 29 november 2017, https://www.telegraaf.nl/nieuws/1365582/advocatenronselen-in-bajes


Indiener

Madeleine van Toorenburg (CDA)

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


Access ( 915 )

Publicatiedatum
1 December 2017
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl