Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Driekwart gemeenten koopt nog vervuilend vervoer’Het bericht ‘Driekwart gemeenten koopt nog vervuilend vervoer’

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16453

2017Z16453 Vragen van de leden Özütok en Kröger (beiden GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Driekwart gemeenten koopt nog vervuilend vervoer’ (ingezonden 28 november 2017)


1
Kent u het bericht ‘Driekwart gemeenten koopt nog vervuilend vervoer’? 1)
2
Deelt u de analyse, voortkomend uit de benchmark van Natuur en Milieu, dat een groot aantal gemeentelijke knelpunten het streven naar duurzaamheid in de weg zitten? Zo ja, hoe kunnen deze knelpunten weggenomen worden? Zo nee, waarom niet?
3
Beschikken gemeenten naar uw oordeel over voldoende expertise om - soms ingewikkelde - aanbestedingsprocedures adequaat te kunnen uitvoeren? Zo ja, hoe verklaart u dat uit de benchmark naar voren komt dat nog altijd 72 procent (en bij het doelgroepenvervoer zelfs 79 procent) minder goed presteert dan de landelijke inkoopcriteria (minimumeisen en gunningscriteria), zoals opgesteld door het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken (PIANOo) ? Hoe vaak wordt gebruik gemaakt van de opgezette expertpool en worden deze aanbevelingen ook opgevolgd?
4
Bent u bereid om de aanbevelingen die uit de benchmark van Natuur en Milieu naar voren komen met de gemeenten te bespreken en hen aan te sporen bij nieuwe aanbestedingen de aanbevelingen uit de benchmark zoveel mogelijk over te nemen? Zo nee, waarom niet?
5
Herkent u zich in de conclusie van het onderzoek dat jarenlang de criteria voor doelgroepenvervoer sterk verouderd waren? Zijn alle gemeenten inmiddels op de hoogte van de nieuwe criteria, zoals opgesteld door PIANOo ?
6
Bent u bereid om, wanneer er geen duidelijke verbeteringen plaatsvinden, nadere stappen te zetten om ervoor te zorgen dat in de toekomst gemeentelijke wagenparken zo duurzaam mogelijk zullen worden? Zo ja, wat voor stappen? Zo nee, waarom niet?
1) Binnenlandsbestuur.nl, 21 november 2017


Gerelateerd

Het bericht ‘Driekwart gemeenten koopt nog vervuilend vervoer’

Ongewenste druk van de overheid en het bedrijfsleven op onderzoekers

De berichten ‘Uitstoot vervuilend lachgas Chemelot jaren niet gemeld’ en ‘Lachgas: het stille klimaatprobleem van Limburg’

Het bericht ‘Franse staat koopt nieuwe aandelen Air France-KLM’

Het bericht dat de Franse investeerder Orpea een Nederlands zorgbedrijf met omstreden managementteam koopt

De gevolgen van de hittegolf voor dieren in de veehouderij

De uitzending van Max meldpunt 'Driekwart mantelzorgers overbelast na coronaperiode'

Het bericht 'Private equity koopt de crèche, de zorgkinderen moeten weg'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl