Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de Belgische kerncentrale Doel opnieuw stil is gelegdHet bericht dat de Belgische kerncentrale Doel opnieuw stil is gelegd

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z16146

2017Z16146 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de Belgische kerncentrale Doel opnieuw stil is gelegd (ingezonden 23 november 2017)


1
Kunt u ingaan op de mededeling dat de Belgische kerncentrale Doel opnieuw is stilgelegd, nu tot april 2018? 1)
2
Klopt het dat de reden voor de beslissing tot stillegging deze keer betonrot is? Hoe oordeelt u over de reeks van incidenten bij deze kerncentrale?
3
Kunt aangeven welke veiligheidsregio’s een rampenplan hebben opgesteld in geval van een kernramp en welke veiligheidsregio’s hier niet over beschikken? Deelt u de mening dat het ontbreken van een dergelijk rampenplan in regio’s in de nabijheid van een kerncentrale onverantwoord is?
4
Deelt u de mening dat, ondanks dat praten met bewoners zeker sympathiek is, omwonenden meer geholpen zouden zijn met structurele deugdelijke informatievoorziening? Op welke wijze gaat u deze vormgeven, de motie-Van Veldhoven 2) indachtig?
5
Bent u bereid om bij uw Belgische collega op sluiting van deze centrale aan te dringen? Kunt u uw antwoord toelichten?
1) http://transparency.engie.com/UMMDetail.aspx? IsDefault=False&UMMId=22017&IsUMM=True&CommodityId=3 en https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/Kerncentrale-Doel-3-blijft-de-hele-winterdicht/9953825?ckc=1&ts=1511276708
2) Kamerstuk 32645, nr. 70


Gerelateerd

Het artikel ‘Ongeplande uitval kerncentrale Borssele kost zeker tien miljoen’

Het bericht dat de Belgische kerncentrale Doel opnieuw stil is gelegd

Het artikel ‘Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met verdrag van Aarhus’

Het bericht dat er een lek is geweest bij een Duitse kerncentrale

De storing in kerncentrale Borssele

Het bericht dat België zijn kerncentrales langer zou openhouden

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Een onderzoek naar kernenergie als vermeend klimaatvriendelijke energievoorziening

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl