Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’Het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15946

2017Z15946 Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’ (ingezonden 22 november 2017)


1
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’, waarin vermeld wordt dat Schotland als eerste land ter wereld een minimumprijs voor alcoholische dranken invoert? 1)
2
Bent u het met het Britse Hooggerechtshof eens dat Europese wetgeving geen belemmering vormt voor het invoeren van een minimumprijs voor alcoholische dranken omdat het belang van de volksgezondheid zwaarder weegt?
3
Bent u bereid om het goede voorbeeld van Schotland te volgen en in navolging van hen, en waarschijnlijk ook Wales, ook in Nederland een landelijke minimumprijs voor alcohol in te voeren? Zo ja, op welke termijn wilt u hiervoor een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig maken? Zo nee, waarom niet?
1) https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/schotland-voert-minimumprijs-voor-alcoholin.2855653.lynkx


Gerelateerd

Het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’

De verkoop van alcohol aan minderjarigen

De inspectie van de IGJ bij Stichting OnderDak

Het bericht dat een school een blaastest invoert voor dronken leerlingen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De jaarlijkse milieuschade van ruim 37 miljard euro

Misleidende reclame van e-sigaretten

Het bericht ‘Help verstandelijk gehandicapten gezonder te leven’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl