Tweedemonitor / Kamervraag / Het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’.Het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’.

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15655

2017Z15655 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Rapport «Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn» (ingezonden 17 november 2017).


Vraag 1
Wat vindt u van de conclusie van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat het vertrouwen groeit, maar de naleving van de aanwijzing nog onvoldoende is?1
Vraag 2
Bent u van mening dat vertrouwen in de veiligheid in de instellingen, de kwaliteit van de zorg en de deskundigheid en vakbekwaamheid van het personeel, zeker wanneer het gaat om een, over het algemeen, kwetsbare groep zoals onze ouderen van groot belang is?
Vraag 3
Kunt u uiteenzetten wat de conclusies van het rapport concreet betekenen voor de inwoners van instellingen van Stichting Careyn?
Vraag 4
Is de kwaliteit van de zorg en veiligheid voor de inwoners van Careyn voldoende gewaarborgd?
Vraag 5
Kunt u deze vragen beantwoorden voor de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport?


Gerelateerd

Het Rapport ‘Naleving aanwijzing dd. 7 november 2016 Stichting Careyn’.

Het bericht 'Burger ingezet bij opsporing'

Het bericht dat een deel van de konikpaarden uit de Oostvaardersplassen die zijn uitgezet in een natuurgebied in Spanje, ziek is

Het bericht 'Stichting tegen kindermishandeling gebruikte subsidie voor spirituele workshops'

De besluitvorming rondom het beloningsbeleid bij bedrijven met een Stichting Administratiekantoor

Het nog steeds tekortschieten van het tuchtrecht voor banken

De crisis bij Careyn

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl