Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaartHet bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15013

2017Z15013 Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart. (ingezonden 9 november 2017)1
Hoe kijkt u aan tegen prestatiedruk die 62% van de studenten in het dagelijks leven ervaart volgens een onderzoek onder studenten van het Windesheim College? 1)

2
Welke oorzaken ziet u voor prestatiedruk van studenten en welke maatregelen gaat u nemen om de ervaring van prestatiedruk bij studenten te verminderen?

3
Kunt u bevestigen dat uit eerder onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat de financiële situatie van studenten een rol speelt bij de mentale gezondheid van studenten? Erkent u dat het afschaffen van de basisbeurs en het stijgende collegegeld negatief bijdraagt aan de mentale gezondheid van studenten? Zo nee, welke factoren spelen dan wel een significante rol volgens u? 2)

4
Als de studenten volgens het onderzoek van de LSVb een hoge werkdruk ervaren, zowel binnen als buiten het onderwijs, wat gaat u doen om deze werkdruk te verminderen?

5
Erkent u dat selectie aan de poort, het bindend studieadvies (BSA), de ingangseisen voor de vele honourstrajecten, de beurzen en prijzen voor excellente studenten en de nadruk op nominaal afstuderen mede oorzaak zijn van de hoge werkdruk die studenten ervaren? Kunt u hier op ingaan?

6
Deelt u de mening dat als er volgens het onderzoek van de LSVb er een taboe rust op psychische klachten onder studenten, er een veilige plek gecreëerd moet worden waar studenten over hun psychosociale problemen kunnen praten? Vindt u dat universiteiten en hogescholen hier een voortrekkersrol in moeten nemen?

7
Bent u bereid een groot landelijk onderzoek te doen naar werkdruk en prestatiedruk onder studenten, zoals ook wordt aanbevolen in het onderzoek onder de studenten van Windesheim?
1) https://www.windesheim.nl/over-windesheim/persberichten/2017/november/62-procentstudenten-ervaart-vaak-prestatiedruk-in-dagelijks-leven/
2) https://lsvb.nl/wp-content/uploads/2017/10/LSVb-2016-Onderzoeksrapport-mentalegezondheid-van-studenten.pdf


Gerelateerd

Het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart

Het bericht dat 62% van de studenten in het dagelijks leven prestatiedruk ervaart

Het bericht dat studenten psychisch bezwijken onder prestatiedruk

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De berichten ‘Prestatiedruk in het hoger onderwijs leidt tot misbruik ADHD-medicatie’ en ‘Braindrug modafinil is populair onder studenten, maar ‘je kunt er suïcidaal van worden’’

Het bericht ‘RIVM en CBS: psychische gezondheid jongeren achteruit in afgelopen tien jaar’

Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’

Het bericht dat studenten die geld lenen voor hun studie meer last hebben van psychische problemen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl