Tweedemonitor / Kamervraag / De almaar stijgende huizenprijzenDe almaar stijgende huizenprijzen

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z15006

2017Z15006 Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de almaar stijgende huizenprijzen. (ingezonden 9 november 2017)1
Bent u bekend met de berichten “Moody’s: Nederlandse huizenprijzen blijven nog drie jaar stijgen” 1) en “Drie slaapkamers en een tuintje? Niet te doen in Amsterdam”? 2)

2
Onderschrijft u de verwachting van Moody’s dat de Nederlandse huizenprijzen de komende drie jaar zullen blijven stijgen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3
Deelt u de mening dat de ontwikkeling van de huizenprijzen de spuigaten uitloopt? Zo nee, waarom niet?

4
Wat gaat u doen voor de Nederlandse gezinnen die – nu al – vanwege torenhoge huizenprijzen de stad worden uitgejaagd?

5
Deelt u de mening dat er de afgelopen jaren – met ‘dank’ aan het vorige kabinet! – structureel te weinig is bijgebouwd en we nu met de ellende zitten? Zo nee, waarom niet?

6
Onderschrijft u de conclusie van Moody’s dat de woningvoorraad niet hard genoeg kan stijgen vanwege belemmerende regelgeving? Wat gaat u hieraan doen?
1) Rtlz.nl, 7-11-2017: https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/moodys-nederlandsehuizenprijzen-blijven-nog-drie-jaar-stijgen
2) NOS.nl, 7-11-2017: https://nos.nl/artikel/2201696-drie-slaapkamers-en-een-tuintje-niet-tedoen-in-amsterdam.html


Gerelateerd

De stijging van de huizenprijzen

De almaar stijgende huizenprijzen

Het bewijs dat door Airbnb de huizenprijzen stijgen

Het bericht “Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies”.

Aardgasvrije woningen (Startmotorkader Warmtenetten)

Het bericht dat de nieuwbouw van een school in de problemen komt door stijgende bouwkosten

Het bericht dat 1400 huizen in Amsterdam verhuurd worden op Airbnb door mensen die buiten Amsterdam staan ingeschreven

De dalende belastingdruk op multinationals

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl