Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat senioren in Apeldoorn overdonderd zijn door de komst van Turkse leeftijdsgenotenHet bericht dat senioren in Apeldoorn overdonderd zijn door de komst van Turkse leeftijdsgenoten

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z14748

Vragen van de leden Kops, De Graaf en Agema (allen PVV) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat senioren in Apeldoorn overdonderd zijn door de komst van Turkse leeftijdsgenoten (ingezonden 6 november 2017).Vraag 1
Kent u het bericht «Senioren in Apeldoorn overdonderd door komst Turkse leeftijdsgenoten»?1

Vraag 2
Deelt u de mening dat het een onzalig plan is, waarmee bewoners van een seniorencomplex in Apeldoorn zijn overvallen, om in het vervolg ieder vrijkomend appartement te verhuren aan Turkse ouderen – die thuiszorg ontvangen van Waalstad – en de flat daarmee in «klein-Turkije» te veranderen?

Vraag 3
Deelt u de mening dat het achterbaks is de huidige bewoners, zonder enige vorm van inspraak, voor een voldongen feit te stellen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Waarom worden Nederlandse ouderen gediscrimineerd ten opzichte van Turkse ouderen?

Vraag 5
Hoe bestaat het dat een thuiszorgorganisatie een heel seniorencomplex kaapt? Deelt u de mening dat dit van de zotte is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6
Bent u bereid deze discriminatie van Nederlandse ouderen te staken en met betrokken partijen in overleg te gaan, zodat deze plannen van tafel kunnen? Zo nee, waarom niet?

Indiener

Alexander Kops (PVV)

Fleur Agema (PVV)

Machiel de Graaf (PVV)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)

Kajsa Ollongren (D66)

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 529 )

Publicatiedatum
6 November 2017
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl