Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Keuzevrijheid is in het geding’



Het bericht ‘Keuzevrijheid is in het geding’

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z14584

2017Z14584 Vragen van de leden Aukje de Vries en Arno Rutte (beiden VVD) aan de ministers van Financiën en voor Medische Zorg over het bericht ‘Keuzevrijheid is in het geding’ (ingezonden 2 november 2017)



1
Kent u het commentaar ‘Keuzevrijheid is in het geding’? 1)

2
Deelt u de mening dat meer concurrentie en meer nieuwe toetreders van belang zijn voor de keuzevrijheid, prijs en kwaliteit? Zo nee, waarom niet?

3
Welke plannen zijn er de laatste jaren geweest voor het opstarten van een nieuwe zorgverzekeraar in Nederland? Kan in zijn algemeenheid iets worden gezegd waarom die initiatieven uiteindelijk niet zijn doorgegaan? Indien dit niet het geval is, bent u bereid dit nader te onderzoeken?

4
In hoeverre zijn de regelgeving en het toezicht met betrekking tot de zorgverzekeraars proportioneel, bijvoorbeeld om makkelijk van start te kunnen gaan? Hoe zijn de regelgeving en het toezicht in Nederland in vergelijking met andere landen? Waar zitten de verschillen?

5
Waar zitten volgens u de knelpunten en barrières voor nieuwe toetreders op de markt voor zorgverzekeraars?

6
Deelt u de zorg dat de mogelijkheden voor nieuwe toetreders tot de zorgverzekeringsmarkt, om voldoende kapitaal aan te trekken, beperkt zijn?

7
Deelt u de mening dat een eventueel winstverbod voor zorgverzekeraars de mogelijkheden om kapitaal aan te trekken en tot de zorgverzekeringsmarkt toe te treden nog verder zal beperken?

8
Bent u bereid de Autoriteit Consument en Markt (ACM) te verzoeken een onderzoek te laten doen naar de toetredingsbarrières en de concurrentie in de markt voor zorgverzekeraars? Zo nee, waarom niet?


1) Financieele Dagblad van 28 oktober 2017

Indiener

Aukje de Vries (VVD)

Arno Rutte (VVD)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)

Bruno Bruins (VVD)


Access ( 491 )

Publicatiedatum
2 November 2017



Gerelateerd

Hoe de samenleving in het gaswinningsgebied Groningen door de overheid wordt verscheurd 2.0

Het bericht ‘Keuzevrijheid is in het geding’

Keuzevrijheid in het vaccin voor een specifieke groep gewetensbezwaarden

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Sluiting kinder- en kraamafdeling Hoogeveen en Stadskanaal is definitief'

De patiëntenstop voor VGZ verzekerden vanaf 1 juli bij het Ikazia Ziekenhuis

Het artikel ‘Marokkaanse Nederlanders bevrijd ons van dubbele nationaliteit’

Het bericht 'US signs anti-abortion declaration with group of largely authoritarian governments;

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl