Tweedemonitor / Kamervraag / Beveiligde GGZ-zorgBeveiligde GGZ-zorg

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z14310

2017Z14310 Vragen van de leden Buitenweg en Ellemeet (beiden GroenLinks) minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beveiligde GGZ-zorg. (ingezonden 26 oktober 2017)1
Kent u de tussentijdse rapportage van het Schakelteam voor personen met verward gedrag? 1) Zo ja, wat vindt u van de constatering dat het aanbod van een aantal voorzieningen niet voldoende is, met name de hoog beveiligde zorg, time-out bedden en geschikte woonvormen? 2)

2
Kunt u aangeven waarom het aanbod van dit soort voorzieningen tekort schiet? Klopt de veronderstelling dat hierbij de opstelling van zorgverzekeraars ten opzichte van de relatief dure beveiligde GGZ-zorg doorslaggevend is? Zo nee, waarom niet?

3
Deelt u de grote zorgen van de heer Hoekstra dat in afwachting van de vaststelling van de zogenaamde ‘veldnorm’ niet wordt voorzien in de beschikbaarheid van voldoende acute extra beveiligde GGZ-bedden? 3) Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om zorgverzekeraars ertoe te bewegen alsnog voldoende budget voor deze noodzakelijke voorzieningen beschikbaar te stellen, waardoor de benodigde beschikbaarheid van behandeling, begeleiding en opvang voor 2018, nog voordat de 'veldnorm' is vastgesteld, gegarandeerd is?
1) ‘Niemand tussen wal en schip: onverminderd urgent’, oktober 2017.
2) Tussentijdse rapportage, pag. 19.
3) KRO-NCRV De Monitor, 7 oktober 2017.

Indiener

Kathalijne Buitenweg (GL)

Corinne Ellemeet (GL)


Gericht

Paul Blokhuis (CU)

Sander Dekker (VVD)


descriptionAccess ( 453 )

Publicatiedatum
26 Oktober 2017Gerelateerd

Het lager vaststellen van de maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit

De opkomst van zorgbeveiligers en het hardnekkige fenomeen separatie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Gebrek aan zittingscapaciteit bij extra beveiligde rechtbanken

Het bericht ‘Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)’

Het bericht ‘NZa draait patiëntenstop Parnassia terug’

De artikelen ‘Ouders Thijs H.: wij smeekten ggz om hulp’ en ‘Ouders Thijs H. smeekten GGZ om hulp, maar opname was ‘onnodig’’

Beveiligde GGZ-zorg

Het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag 'gevaar voor zichzelf en omgeving', maar werd niet opgepakt’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl