Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat gemeenten doorgaan met het ontwikkelen van een BRP-systeemHet bericht dat gemeenten doorgaan met het ontwikkelen van een BRP-systeem

Keywords:
Zaaknummer: 2017Z13964


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat honderden Chinezen hun valse identiteit ‘herstelden’ bij gemeenten.

Het bestaan van zogenaamde “spookburgers”

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht 'Verbreden snelweg kan ondanks stikstofcrisis doorgaan dankzij ‘rekentruc’ kabinet'

Het persbericht van Divosa van 1 oktober jl., over de Budgetten gebundelde uitkeringen 2019 en 2020 en over de middelen voor re-integratie en minimabeleid

Het bericht ‘Verbreden snelwegen kan ondanks stikstofverbindingen doorgaan dankzij ‘rekentruc’ kabinet’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl