Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’Antwoord op vragen van het lid Van der Staaij over het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’

Keywords:
Zaaknummer: 2017D35457

Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’ . (2017Z15946)1 Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’, waarin vermeld wordt dat Schotland als eerste land ter wereld een minimumprijs voor alcoholische dranken invoert? 1)
Ja.

2 Bent u het met het Britse Hooggerechtshof eens dat Europese wetgeving geen belemmering vormt voor het invoeren van een minimumprijs voor alcoholische dranken omdat het belang van de volksgezondheid zwaarder weegt?
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft aangegeven dat het EU-recht de introductie van een minimum alcoholprijs toestaat als aangetoond kan worden dat het, in vergelijking met accijnsverhoging, een effectievere volksgezondheidsmaatregel is en heeft dit oordeel aan de nationale rechter gelaten. Vervolgens heeft het Britse Hooggerechtshof geoordeeld dat invoering van minimumprijzen voor alcohol proportioneel is. Uit deze jurisprudentie ontstaat het beeld dat Europese wetgeving inderdaad geen belemmering hoeft te vormen voor invoering van minimumprijzen in het belang van de volksgezondheid.

3 Bent u bereid om het goede voorbeeld van Schotland te volgen en in navolging van hen, en waarschijnlijk ook Wales, ook in Nederland een landelijke minimumprijs voor alcohol in te voeren? Zo ja, op welke termijn wilt u hiervoor een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig maken? Zo nee, waarom niet?
De Schotse invoering van minimumprijzen is een zeer interessante, maar ook behoorlijk forse volksgezondheidsmaatregel. Ik wil daarom eerst zien wat de mogelijke effecten van deze maatregel in Schotland kunnen zijn en zal deze stap dan ook nauwlettend volgen.
1) https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/schotland-voert-minimumprijs-voor-alcoholin.2855653.lynkx

Antwoord op

Het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’ (22 November 2017)
Reactietijd: 12 dagen

Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Kees van der Staaij (SGP)


descriptionAccess ( 951 )

Publicatiedatum
4 December 2017Gerelateerd

Het bericht ‘Schotland voert minimumprijs voor alcohol in’

De verkoop van alcohol aan minderjarigen

De inspectie van de IGJ bij Stichting OnderDak

Het bericht dat een school een blaastest invoert voor dronken leerlingen

Het bericht ‘Help verstandelijk gehandicapten gezonder te leven’

Misleidende reclame van e-sigaretten

De jaarlijkse milieuschade van ruim 37 miljard euro

Het bericht dat de huidige Voorzitter van de Raad van de Europese Unie wordt gesponsord door de gaslobby

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl