Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid De Roon over de ziekelijke fantasieën van een Nederlandse VN vrouwenvertegenwoordigerAntwoord op vragen van het lid De Roon over de ziekelijke fantasieën van een Nederlandse VN vrouwenvertegenwoordiger

Keywords:
Zaaknummer: 2017D34371

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van De Roon (PVV) over de ziekelijke fantasieën van een Nederlandse VN vrouwenvertegenwoordigerVraag 1 Klopt het dat u als minister van Buitenlandse Zaken de Nederlandse VN vrouwenvertegenwoordigers benoemt?

Antwoord
Nee. De Nederlandse VN-vrouwenvertegenwoordiger wordt geworven en geselecteerd door de (leden van de) Nederlandse Vrouwenraad (NVR). Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is hierbij niet betrokken en wordt alleen geïnformeerd. De verwarring is waarschijnlijk ontstaan door een abusievelijke incorrecte weergave van de procedure op de website van de NVR. Deze tekst zal worden aangepast.

Vraag 2 Aan welke eisen moet een vrouw die Nederland en alle Nederlandse vrouwen bij de Verenigde Naties vertegenwoordigt precies voldoen?

Antwoord
Ik heb mij door de NVR laten informeren dat sollicitanten worden getoetst op door de NVR opgestelde selectiecriteria. Vereist wordt gedegen kennis en internationale ervaring op het gebied van gender, politiek inzicht, goede diplomatieke, communicatieve en netwerkvaardigheden, creativiteit en zelfstandigheid, en het vermogen om over culturele en sociale grenzen heen te opereren. Ik heb vernomen dat de selectieprocedure van de NVR voor de aanstelling van de Nederlandse VN-vrouwenvertegenwoordiger bestaat uit verschillende selectierondes (brief, gesprekken en presentaties). Een benoemingsadviescommissie, bestaande uit twee bestuursleden van de NVR (voorzitter en vicevoorzitter) en drie vertegenwoordigers van organisaties die aangesloten zijn bij de NVR, is verantwoordelijk voor de eerste gespreksronde. De finale selectie behelst een presentatie door de kandidaten voor een panel bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere de NVR, Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis en WO=MEN, het Dutch Gender Platform.

Vraag 3 Deelt u de mening dat iemand die openlijk fantaseert over een moordaanslag met een automatisch wapen op een bevriend staatshoofd, totaal ongeschikt is voor deze functie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ja, die mening deelt het kabinet, als de uitlating inderdaad zo gedaan en bedoeld zou zijn. Betrokkene ontkent echter dat ze heeft opgeroepen tot geweld.

Vraag 4 Bent u bereid de benoeming van mevrouw Clarice Gargard tot VNvrouwenvertegenwoordiger 2019 ongedaan te maken, zodat zij Nederland niet verder te schande kan maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Nee. Mevrouw Gargard is door de NVR aangesteld als VNvrouwenvertegenwoordiger 2019 en niet door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bovendien verwerpt zij de interpretatie die door de vragensteller aan haar uitlatingen wordt gegeven.

Indiener

Halbe Zijlstra (VVD)


Gericht

Raymond de Roon (PVV)


Access ( 854 )

Publicatiedatum
27 November 2017Gerelateerd

De ziekelijke fantasieën van een Nederlandse VN vrouwenvertegenwoordiger

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat twee terreurverdachten indirect salaris hebben ontvangen met behulp van Nederlandse financiële steun aan de Palestijnse NGO UAWC.

De berichtgeving ‘Nieuwe onderzeeboten: Nederlandse marine-industrie dreigt alleen kruimels te krijgen’

Een VN-database met bedrijven actief in Israëlische nederzettingen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht op de website van de Jerusalem Post waarin staat dat Nederland een kritisch onderzoek naar het Israëlische hooggerechtshof heeft gefinancierd

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl