Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Beckerman over het steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringenAntwoord op vragen van de leden Van Raan en Beckerman over het steunen van de fossiele sector door middel van exportkredietverzekeringen

Keywords:
Zaaknummer: 2017D27826

Indiener

()


Gericht

Lammert van Raan (PvdD)

Ingrid van Engelshoven (D66)

Jan Paternotte (D66)


Access ( 126 )

Publicatiedatum
4 Oktober 2017Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Strenge voorwaarden aan staatssteun voor de luchtvaartsector in het perspectief van een sector die stevig moet krimpen.

Het bericht dat twee NGO’s een klachtenprocedure zijn gestart tegen het Oekraïense kippenbedrijf MHP, dat zaken doet met Nederlandse bedrijven die hiervoor exportkredietverzekeringen hebben afgesloten bij Atradius DSB

De klimaatplannen van olie- en gasbedrijven, die ontoereikend zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Het artikel ‘Subsidie voor fossiele brandstof dubbel zo hoog als voor duurzame’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van lid Van Raan over overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie

Het bericht dat een klimaatscepticus meer dan een miljoen gulden ontving van o.a. Nederlandse bedrijven met als expliciet doel om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl