GroenLinks-PvdA

GroenLinks-PvdA is een samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Deze samenwerking is gebaseerd op gedeelde idealen en doelstellingen op het gebied van onder meer milieu, sociale rechtvaardigheid en economische gelijkheid.

Deze politieke samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA komt voort uit de wens om gezamenlijk sterker te staan tijdens verkiezingen en om hun invloed te vergroten in de Nederlandse politiek. Door samen te werken kunnen ze een breder electoraat aanspreken en effectiever lobbyen voor hun beleidsagenda.

Hoewel GroenLinks en de PvdA overeenkomsten hebben in veel van hun standpunten, zijn er ook verschillen tussen de twee partijen. GroenLinks legt bijvoorbeeld vaak meer nadruk op milieukwesties en duurzaamheid, terwijl de PvdA zich traditioneel meer richt op sociaaleconomische kwesties en arbeidsrechten. Ondanks deze verschillen vinden de partijen elkaar vaak in gedeelde waarden en doelstellingen, wat de basis vormt voor hun samenwerking.
Aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 wilden de partijen met één lijst en programma meedoen; in een ledenreferendum stemde 91,8 % van de deelnemende GroenLinks-leden en 87,9 % van de PvdA-leden hier voor. Op 20 juli 2023 stelde Eurocommissaris Frans Timmermans zich beschikbaar als lijsttrekker voor de gemeenschappelijke lijst. Een paar weken later werd hij als enige kandidaat-lijsttrekker voorgedragen door beide partijbesturen.

De Partij van de Arbeid (PvdA) ontstond in 1946 als een fusie tussen verschillende sociaaldemocratische, socialistische en progressieve partijen, waaronder de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij). De PvdA heeft sindsdien een prominente rol gespeeld in de Nederlandse politiek, vooral als voorvechter van sociaaleconomische hervormingen en sociale rechtvaardigheid.

GroenLinks vindt zijn oorsprong in de politieke fusie van vier partijen in 1989: de Politieke Partij Radikalen (PPR), de Communistische Partij van Nederland (CPN), de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP) en de Evangelische Volkspartij (EVP). GroenLinks werd opgericht als een progressieve en groene partij die streefde naar sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en vrede.

Leden (25)

Zetelverloop

Totale deelnames: 1


Verkiezingsjaar Aantal stemmen Aantal behaalde zetels Coalitie/Oppositie
2023 1.643.073 25 / 150

Giftenoverzicht

giftenoverzicht nog niet bekend

Andere Leden (0)

Geen andere leden gevonden