Politieke Partij Radikalen

Opheffingsdatum: 1991-02-16
De Politieke Partij Radikalen (PPR) was een Nederlandse politieke partij die actief was van 1968 tot 1991. De partij ontstond als een afsplitsing van de Katholieke Volkspartij (KVP) en had haar wortels in de katholieke sociale beweging.

De PPR werd opgericht door jonge progressieve leden van de KVP die zich niet langer konden vinden in het conservatieve beleid van de partij. Ze wilden een meer progressieve koers varen en zich richten op thema's zoals vrede, milieu, ontwikkelingssamenwerking en sociale rechtvaardigheid.

De partij groeide snel en behaalde in 1971 haar eerste zetels in de Tweede Kamer, het Nederlandse parlement. De PPR werkte nauw samen met andere progressieve partijen, met name de Politieke Partij Democraten 66 (D66) en de Pacifistisch Socialistische Partij (PSP). Samen vormden ze het Progressief Akkoord, dat gezamenlijk optrok op verschillende politieke terreinen.

De PPR stond bekend om haar groene en sociale agenda. Ze zette zich in voor milieubescherming, duurzame ontwikkeling en gelijke kansen in de samenleving. De partij had ook aandacht voor mensenrechten en pleitte voor ontwapening en vreedzame internationale betrekkingen.

In de jaren tachtig begon de invloed en het aantal zetels van de PPR af te nemen. Verschillende factoren speelden hierbij een rol, waaronder de opkomst van nieuwe politieke partijen en interne verdeeldheid binnen de partij. In 1991 fuseerde de PPR met de andere progressieve partijen D66 en de Evangelische Volkspartij (EVP) tot één partij, genaamd GroenLinks.

Bij de Politieke Partij Radikalen waren verschillende prominente politici betrokken die een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling en het gedachtegoed van de partij. Enkele belangrijke figuren binnen de PPR waren:

Bas de Gaay Fortman: Hij was een van de oprichters van de PPR en een vooraanstaand lid van de partij. Fortman was een hoogleraar in de politieke wetenschappen en speelde een belangrijke rol in het formuleren van de ideologie van de partij, met name op het gebied van sociale rechtvaardigheid en mensenrechten.

Ria Beckers-de Bruijn: Zij was een invloedrijke politica binnen de PPR en heeft een belangrijke rol gespeeld in de opkomst en groei van de partij. Beckers was een fervent voorvechter van vrouwenrechten en zette zich in voor de bescherming van het milieu en sociale rechtvaardigheid. Ze diende als lid van de Tweede Kamer voor de PPR en later voor GroenLinks.

Andrée van Es: Zij was een bekend PPR-lid en later een prominent politica binnen GroenLinks. Van Es was betrokken bij de vrouwenbeweging en zette zich in voor emancipatie en gelijke rechten. Ze was lid van de Tweede Kamer en vervulde later verschillende functies, waaronder wethouder van Amsterdam en lid van het Europees Parlement.

Oud-Leden (0)

Geen actieve leden gevonden

Zetelverloop

Totale deelnames: 6


Verkiezingsjaar Aantal stemmen Aantal behaalde zetels Coalitie/Oppositie
1971 116.049 2 / 150
1972 354.829 7 / 150
1977 140.910 3 / 150
1981 171.042 3 / 150
1982 136.446 2 / 150
1986 115.203 2 / 150

Giftenoverzicht

giftenoverzicht nog niet bekend

Oud-Leden (1)