BoerBurgerBeweging

De BBB (BoerBurgerBeweging) is een Nederlandse politieke partij die in 2020 werd opgericht. De partij richt zich met name op de belangen van boeren en plattelandsbewoners, maar wil ook opkomen voor burgers in het algemeen. De BBB heeft als doel om de kloof tussen stad en platteland te verkleinen en de positie van boeren te versterken.

De BBB is ontstaan uit onvrede bij boeren over de gang van zaken in de landbouwsector. Veel boeren voelen zich onbegrepen en niet gehoord door de politiek en vinden dat hun belangen niet goed worden vertegenwoordigd. De BBB wil deze boeren een stem geven en hun belangen behartigen in de politiek.

De partij zet zich in voor een duurzame landbouwsector die rekening houdt met dierenwelzijn en milieu. Daarnaast wil de BBB meer aandacht voor regionale producten en de korte voedselketen. Ook pleit de partij voor een eerlijke prijs voor boerenproducten en minder bureaucratie in de landbouwsector.

Naast de belangen van boeren en plattelandsbewoners, maakt de BBB zich ook hard voor een betere zorg, veiligheid en een sterke economie. De partij is tegen de uitbreiding van megastallen en wil dat er meer aandacht komt voor de gezondheid van dieren en mensen in de landbouwsector.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 haalde de BBB één zetel in de Tweede Kamer. De partij wordt geleid door Caroline van der Plas, die zelf op een boerderij in Overijssel woont en jarenlang als journalist heeft gewerkt.

Zetelverloop

Totale deelnames: 1


Verkiezingsjaar Aantal stemmen Aantal behaalde zetels Coalitie/Oppositie
2023 0 7 / 150

Giftenoverzicht

Aantal giften: 4


Donateur Gift Jaar
ReMarkAble communicatie BV € 45.567 2021
Graansloot Kampen B.V. € 5.000 2021
Franssen Gerrits € 4.500 2021
Franssen Oss € 4.500 2021

Andere Leden (0)

Geen actieve leden gevonden