Beginpagina


Twitter

Uitgelicht

Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op 10 oktober 2017 het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd.

Download het akkoord


Tweede Kamer neemt afscheid van D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold

Kamerlid Alexander Pechtold (D66), Op dinsdag 9 oktober 2018 nam de Tweede Kamer afscheid van Alexander Pechtold. Lees veder .

Voorts kwam ook naar buiten dat kamerlid Thieme (Partij voor de Dieren) wegens ziekte uit de Kamer gaat voor nog onbepaalde tijd.


Officiƫle bekendmakingen - RSS feed - nieuwe publicaties van Kamerstuk
De nieuwste publicaties van Officiƫle bekendmakingen.

kst-20454-135 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen; Motie; Motie van het lid Agema over de backpay uitkeren aan alle oorspronkelijk in aanmerking komende rechthebbenden

kst-32620-220 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Motie; Motie van het lid Van Gerven over uitstel van de taakherschikking mondzorg

kst-866319 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Milieuraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Milieuraad van 20 december 2018


Dossiers