user avatar
Partij

Attje
Kuiken

Kamerlid

Attje Kuiken is geboren op 27 Oktober 1977 in Groningen (Nederland). Dat maakt haar 45 jaar oud. Momenteel woont Attje Kuiken in Breda

Waardering : 0 / 5

Politieke ervaring

Geen Politieke Ervaringen bekendOpleiding

2000 t/m 2006
Organisatiewetenschappen Universiteit van Tilburg, Tilburg
Universitair

1996 t/m 1999
Bestuurskunde/Overheidsmanagement Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
HBO

1990 t/m 1996
Middelbare School Dockinga College, Dokkum
VWOWerkervaring

2016 t/m Heden
Lid Raad van Toezicht Stichting huisartsenposten West-Brabant

2013 t/m Heden
Lid Klankbordgroep Vebego koepelorganisatie in o.a. de schoonmaakbranche

2010 t/m Heden
Training Politiek Bestuurlijke sensitiviteit (1x per jaar) programmaraad Publiek Domein

2007 t/m Heden
Lid Adviesorgaan programmaraad Publiek Domein

2004 t/m 2006
eleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid, Directie Strategie directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Den Haag

2006 t/m 2006
Hoofd Stafbureau, directie Strategie directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Den Haag

2002 t/m 2004
Projectmedewerker Risicobeleid, directie Rampenbeheersing en Brand directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Den Haag

2001 t/m 2002
Junior beleidsmedewerker Directie Rampenbeheersing en Brand, directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Den Haag

n.b. t/m n.b.
Lid Adviesraad Avans Fontys Juridische Hogeschool
Tilburg