user avatar
Partij

Attje
Kuiken

Niet meer actief

Attje Kuiken is geboren op 27 Oktober 1977 in Groningen (Nederland). Dat maakt haar 46 jaar oud. Momenteel woont Attje Kuiken in Breda

Waardering : 0 / 5

Politieke ervaring

Geen Politieke Ervaringen bekendOpleiding

2000 t/m 2006


1990 t/m 1996Werkervaring

2016 t/m Heden
Lid Raad van Toezicht Stichting huisartsenposten West-Brabant

2013 t/m Heden
Lid Klankbordgroep Vebego koepelorganisatie in o.a. de schoonmaakbranche

2010 t/m Heden
Training Politiek Bestuurlijke sensitiviteit (1x per jaar) programmaraad Publiek Domein

2007 t/m Heden
Lid Adviesorgaan programmaraad Publiek Domein

2004 t/m 2006
eleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid, Directie Strategie directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Den Haag

2006 t/m 2006
Hoofd Stafbureau, directie Strategie directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Den Haag

2002 t/m 2004
Projectmedewerker Risicobeleid, directie Rampenbeheersing en Brand directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Den Haag

2001 t/m 2002
Junior beleidsmedewerker Directie Rampenbeheersing en Brand, directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties
Den Haag

n.b. t/m n.b.
Lid Adviesraad Avans Fontys Juridische Hogeschool
Tilburg

Laatste 10 gestelde kamervragen