user avatar
Partij

Gidi
Markuszower

Kamerlid

Gidi Markuszower is geboren op 27 Oktober 1977 in Tel Aviv (Israel ). Dat maakt hem 45 jaar oud. Momenteel woont Gidi Markuszower in Amstelveen

Waardering : / 5

Politieke ervaring

Geen Politieke Ervaringen bekendOpleiding


Geen opleidingen bekend


Werkervaring


Geen Werkervaringen bekend