user avatar
Partij

John
Kerstens

Niet meer actief

Politieke ervaring

2018 t/m Heden
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal- PvdA

2012 t/m 2017
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal- PvdAOpleiding

1983 t/m 1988
Rechtsgeleerdheid Universiteit van Tilburg, Tilburg
UniversitairWerkervaring

2018 t/m Heden
Lid bestuur Mijn carrière

2018 t/m Heden
Lid Raad van Commissarissen Bouw- en Infrapark

2018 t/m Heden
Lid Raad van Toezicht Blik op Werk

2017 t/m Heden
Lid Verantwoordingsorgaan Bedrijfstakpensioenfonds Kappers

2010 t/m 2018
Bestuurslid Child Learn

2013 t/m 2018
Bestuurslid Foundation Max van der Stoel

2017 t/m 2018
Eigenaar Kerstens Werkt
Arnhem

2009 t/m 2012
Voorzitter FNV Bouw
Woerden

2009 t/m 2012
Voorzitter Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid
Woerden

2008 t/m 2012
Lid Raad van Commissarissen Loyalis

2008 t/m 2012
Lid Raad van Advies UWV Werkbedrijf

2007 t/m 2012
Voorzitter Permanent Comite Bouw

2008 t/m 2012
Lid Raad van Toezicht Cordares

2003 t/m 2009
Vice-Voorzitter FNV Bouw
Woerden

2003 t/m 2009
Vice-voorzitter FNV Bouwen en Wonen

1997 t/m 2003
Bondsjurist/Adviseur arbeidsvoorwaardenbeleid/Bestuurder/Onderhandelaar FNV Bouwen en Wonen

1993 t/m 1997
Bestuurder/Algemeen secretaris Spoorwegvakbond FSV

1990 t/m 1993
Arbeidsjurist FNV Mooi

1989 t/m 1990
Asieljurist Bureau voor Rechtshulp

1988 t/m 1989
Staf Legerkorps Logistiek Commando School voor reserve-officieren en kader der infanterie


Tweedemonitor