user avatar
Partij

Paul
Blokhuis

Niet meer actief

Paul Blokhuis is geboren op 14 November 1963 in Zuidhorn (Nederland). Dat maakt hem 60 jaar oud. Momenteel woont Paul Blokhuis in Apeldoorn

Waardering : 0 / 5

Politieke ervaring

2017 t/m Heden
Staatssecretaris - Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rutte III

2006 t/m 2017
Wethouder- Gemeente Apeldoorn - Welzijn en Zorg (o.a. WMO, decentralisatie AWBZ) Jeugd (o.a. decentralisatie Jeugdzorg)

2003 t/m 2006
Lid- Provinciale Staten Gelderland

1998 t/m 2006
Beleidsmedewerker- Senior beleidsmedewerker Tweede Kamer fractie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verkeer en Waterstaat Binnenlandse Zaken Onderwijs en Wetenschappen

1990 t/m 1998
Beleidsmedewerker- ChristenUnieOpleiding

n.b. t/m 1992
Geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden, Leiden
Universitair

n.b. t/m 1982
Middelbare School Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam, Rotterdam
Gymnasium AWerkervaring

1986 t/m 1991
Leider kerkelijk jeugdwerk

Laatste 10 gestelde kamervragen