user avatar
Partij

Paul
Blokhuis

Lid Regering

Politieke ervaring

2017 t/m Heden
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rutte III - Staatssecretaris

2006 t/m 2017
Gemeente Apeldoorn - Welzijn en Zorg (o.a. WMO, decentralisatie AWBZ) Jeugd (o.a. decentralisatie Jeugdzorg) - Wethouder

2003 t/m 2006
Provinciale Staten Gelderland - Lid

1998 t/m 2006
Senior beleidsmedewerker Tweede Kamer fractie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verkeer en Waterstaat Binnenlandse Zaken Onderwijs en Wetenschappen - Beleidsmedewerker

1990 t/m 1998
ChristenUnie - BeleidsmedewerkerOpleiding

n.b. t/m 1992
Geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden, Leiden
Universitair

n.b. t/m 1982
Middelbare School Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam, Rotterdam
Gymnasium AWerkervaring

1986 t/m 1991
Leider kerkelijk jeugdwerk


Tweedemonitor