Voorzitter

De voorzitter van de Tweede Kamer heeft een belangrijke rol binnen het parlementaire systeem van Nederland. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter van de Tweede Kamer:

 1. Leiden van vergaderingen: De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van de debatten en vergaderingen in de Tweede Kamer. Hij of zij zorgt ervoor dat de vergaderingen ordelijk verlopen en dat de geldende regels en procedures worden gevolgd.
 2. Handhaven van de orde: De voorzitter handhaaft de orde in de Tweede Kamer. Hij of zij zorgt ervoor dat alle leden zich aan de regels houden en respectvol met elkaar omgaan tijdens de debatten. De voorzitter kan ingrijpen bij ongepast gedrag of verstoringen van de orde.
 3. Vertegenwoordigen van de Tweede Kamer: De voorzitter vertegenwoordigt de Tweede Kamer in contacten met andere instellingen, zoals de regering, de Eerste Kamer en het Koninklijk Huis. Hij of zij kan bijvoorbeeld optreden als woordvoerder namens de Tweede Kamer bij officiële gelegenheden.
 4. Toezicht op de werking van de Kamer: De voorzitter houdt toezicht op de werking van de Tweede Kamer als geheel. Hij of zij zorgt ervoor dat de regels en procedures worden nageleefd en kan indien nodig aanpassingen voorstellen om de efficiëntie en effectiviteit van het parlementaire werk te verbeteren.
 5. Externe betrekkingen: De voorzitter onderhoudt contacten met andere nationale en internationale parlementen en kan de Tweede Kamer vertegenwoordigen bij bijvoorbeeld internationale conferenties of bijeenkomsten.
 6. Onpartijdigheid: De voorzitter wordt geacht onpartijdig en neutraal te zijn in zijn of haar rol. Dit betekent dat de voorzitter geen partijpolitieke standpunten inneemt en geen lid meer is van een politieke fractie tijdens het uitoefenen van de functie. De voorzitter vertegenwoordigt de hele Tweede Kamer en zorgt ervoor dat alle leden gelijke spreektijd en kansen krijgen om deel te nemen aan de debatten.
 7. Beslissingen nemen: De voorzitter neemt beslissingen over de interpretatie en toepassing van de regels van de Tweede Kamer. Dit omvat het bepalen van de volgorde waarin sprekers aan het woord komen, het handhaven van de spreektijd, het beoordelen van moties en amendementen, en het nemen van beslissingen over de geldigheid van stemmingen.
 8. Verbinding met de regering: De voorzitter onderhoudt regelmatig contact met de regering. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens debatten over regeringsbeleid, waar de voorzitter ervoor zorgt dat de regering vragen van Kamerleden beantwoordt. Ook kan de voorzitter de regering informeren over beslissingen en standpunten van de Tweede Kamer.
 9. Representatieve taken: Als vertegenwoordiger van de Tweede Kamer vervult de voorzitter ook een aantal representatieve taken. Dit omvat bijvoorbeeld het ontvangen van buitenlandse delegaties, het vertegenwoordigen van de Tweede Kamer bij officiële gelegenheden en het spreken op congressen of symposia.
 10. Leiding geven aan het Presidium: Het Presidium is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer en bestaat uit de voorzitter en enkele ondervoorzitters. De voorzitter geeft leiding aan het Presidium en speelt een rol bij het bepalen van de agenda en het nemen van beslissingen met betrekking tot de interne organisatie en werkwijze van de Tweede Kamer.
 11. De voorzitter van de Tweede Kamer heeft dus een diverse en verantwoordelijke rol binnen het Nederlandse parlementaire systeem. Hij of zij draagt bij aan het soepel verloop van de debatten, handhaaft de orde, vertegenwoordigt de Tweede Kamer en neemt beslissingen over de parlementaire procedures.

 12. Overzicht van voorzitters sinds 1946

  • 1946-1948: Louis Beel (Katholieke Volkspartij))
  • 1948-1951: Frans-Jozef van Thiel (Katholieke Volkspartij)
  • 1951-1963: Sieuwert Bruins Slot (Anti-Revolutionaire Partij)
  • 1963-1966: Anne Vondeling (Partij van de Arbeid)
  • 1966-1972: Frans-Joseph van Thiel (Katholieke Volkspartij)
  • 1972-1981: Anne Vondeling (Partij van de Arbeid)
  • 1981-1982: Piet Bukman (Christen-Democratisch Appèl)
  • 1982-1989: Dick Dolman (Partij van de Arbeid)
  • 1989-1996: Wim Deetman (Christen-Democratisch Appèl)
  • 1996-2002: Jeltje van Nieuwenhoven (Partij van de Arbeid)
  • 2002-2006: Frans Weisglas (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
  • 2006-2012: Gerdi Verbeet (Partij van de Arbeid)
  • 2012-2016: Anouchka van Miltenburg (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)
  • 2016-2021: Khadija Arib (Partij van de Arbeid)
  • 2021-heden: Vera Bergkamp (Democraten 66)