Franse taal- en letterkunde

Politici die Franse taal- en letterkunde hebben gestudeerd

Frans Timmermans

Franse Taal- en Letterkunde
Radboud Universiteit
1980-01-01 t/m 1985-01-01

Hatte van der Woude

Franse Taal- en Letterkunde
Universiteit van Amsterdam
1988-01-01 t/m 1989-01-01

Stientje van Veldhoven

Franse taal- en letterkunde
Katholieke Universiteit Nijmegen
1991-01-01 t/m 1992-01-01