Den Haag

Politici geboren in Den Haag

Politici woonachtig in Den Haag

Jesse Klaver

GL-PvdA

Politici gewerkt in Den Haag

Ilana Rooderkerk

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijkstrainee

Ilana Rooderkerk

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Woordvoerder

Sandra Palmen

Ministerie van Financiën Strategisch Adviseur

Sandra Palmen

Ministerie van Financiën Vaco Formeel Recht

Sandra Palmen

Ministerie van Financiën Strategisch Adviseur

Henk Vermeer

Fresh Network Netwerkpartner

Gijs Tuinman

Ministerie van Defensie Directeur Commanders Advisory Group (CAG) NLD SOCOM

Cor Pierik

Centraal Bureau voor de Statistiek Projectleider milieupublicaties

Cor Pierik

Centraal Bureau voor de Statistiek Senior Editor

Diederik van Dijk

Hervormde Bethlehemkerkgemeente Ouderling

Diederik van Dijk

Nederlands Hervormde Bethlehemkerk Voorzitter

Luc Stultiens

Rijksoverheid Traineeship

Mpanzu Bamenga

CDA Stagiair

Mpanzu Bamenga

UNHCR Stagiair

Mpanzu Bamenga

Wereldhuis Coordinator

Mpanzu Bamenga

Kompass Bestuurslid Communicatie

Mpanzu Bamenga

Adviesraad Migratie Lid Externe Evaluatiecommissie

Mpanzu Bamenga

NCDR: Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Lid Maatschappelijke Inspiratieraad

Mpanzu Bamenga

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) Lid Maatschappelijke Adviesraad

Frans Timmermans

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ambtenaar directie Integratie

Frans Timmermans

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ambtenaar directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking

Frans Timmermans

Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael" (gast)docent

Frans Timmermans

Instituut Defensie Leergangen (gast)docent

Ruud Verkuijlen

Politie Hoofd Implementeur GTPA

Fonda Sahla

Zebra Welzijn Projectleider Buurtmoeders Transvaal

Fonda Sahla

Obs het Galjoen Oudercoördinator

Fonda Sahla

Obs het Galjoen Coördinator brede buurtschool obs het Galjoen

Fonda Sahla

Buurthuis Boerenplein Coördinator Transvaal Universiteit

Fonda Sahla

obs Het Galjoen/ Buurthuis Mandelaplein Coordinator Transvaal Universiteit

Fonda Sahla

Residentie Orkest Projectmanagement

Fonda Sahla

Ouders&Onderwijs Lid Ouderadviesraad

Sjoerd Warmerdam

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Programmadirecteur

Sjoerd Warmerdam

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Adjunct-Directeur Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies

Sjoerd Warmerdam

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Energie & Klimaat Manager

Sjoerd Warmerdam

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Teamleader

Sjoerd Warmerdam

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Senior Policy Advisor - Gender Equality & LGBTI Equality

Sjoerd Warmerdam

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Policy Advisor

Roelien Kamminga

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Analist internationale veiligheidsvraagstukken

Roelien Kamminga

Ministerie van Defensie Beleidsmedewerker contraproliferatie

Roelien Kamminga

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Afdelingshoofd Businessunit Veiligheidsonderzoeken

Roelien Kamminga

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Adviseur Inlichtingen- en Veiligheidsvraagstukken

Roelien Kamminga

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aadsadviseur en Hoofd Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid

Marnix van Rij

Moret Gudde Brinkman Belastingadviseurs Belastingadviseur

Marnix van Rij

Association for Dutch NGO's Raad van Bestuur

Marnix van Rij

Ernst & Young Senior Partner

Marnix van Rij

Ernst & Young Senior Advisor

Anne-Marijke Podt

KPMG Stagiair

Anne-Marijke Podt

CBR Projectmanager

Anne-Marijke Podt

IICD Programmamanager Kenia

Anne-Marijke Podt

IICD Coordinator

Anne-Marijke Podt

IICD Monitoring and Evaluation expert

Anne-Marijke Podt

IICD Coordination of the Ecuador programme

Gunay Uslu

Raad voor Cultuur Bestuurslid

Gunay Uslu

Vereniging Rembrandt Adviseur

Franc Weerwind

SoZo Adviseur

Franc Weerwind

CMG Logistics Consultant

Liesje Schreinemacher

Pels Rijcken Advocaat

Liesje Schreinemacher

Croon Advocaten Advocaat

Conny Helder

Castle Craig Verslavingszorg Lid Raad van Commissarissen

Ernst Kuipers

Hagaziekenhuis Member Supervisory Board Haga hospital

Gideon van Meijeren

Ministerie van BZK Wetgevingsjurist

Gideon van Meijeren

Tweede Kamer der Staten-Generaal Wetgevingsjurist

Gideon van Meijeren

FvD Juridisch medewerker Tweede Kamerfractie

Nilüfer Gündoğan

Dröge & van Drimmelen Associate

Jan Klink

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Senior policy advisor

Jan Klink

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat sr. policy advisor Directorate-General for Agro & Nature

Jan Klink

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Financieel Economic Advisor

Jan Klink

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Senior policy advisor

Jan Klink

VVD Voorzitter thematisch netwerk landbouw, natuur en voedsel

Daan de Kort

VVD Redacteur Liberaal Bestuur

Daan de Kort

Zelfstandig DJ

Wieke Paulusma

VNG Bestuurslid

Ruben Brekelmans

Ministerie van Buitenlandse Zaken Stagiair

Ruben Brekelmans

Ministerie van Justitie en Veiligheid Programmadirecteur

Ruben Brekelmans

Ministerie van Financiën Programmadirecteur

Joost Eerdmans

Ministerie van Justitie en Veiligheid Juridisch medewerker

Senna Maatoug

Ministerie van Financiën Financial Trainee

Senna Maatoug

Sociaal-Economische Raad vervanger plv. directeur

Senna Maatoug

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleidseconoom

Senna Maatoug

Ministerie van Financiën Beleidseconoom

Liane den Haan

SER Raadslid

Liane den Haan

Vakcentrale voor Professionals Secretaris Algemeen bestuur

Liane den Haan

Sociaal-Economische Raad Lid

Liane den Haan

Florence Voorzitter Raad van Toezicht

Ingrid Michon-Derkzen

Ministerie van Economische Zaken Rijkstrainee

Ingrid Michon-Derkzen

Ministerie van Binnenlandse Zaken Beleidsmedewerker

Ingrid Michon-Derkzen

Ministerie van Binnenlandse Zaken Plv Programmamanager

Ingrid Michon-Derkzen

Ministerie van Binnenlandse Zaken Projectleider Projectenpool

Ingrid Michon-Derkzen

Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybersecurity & Onderwijs

Ingrid Michon-Derkzen

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Hoofd directie Luchtvaart

Ingrid Michon-Derkzen

Rijksvastgoedbedrijf Hoofd Bureau DG

Thom van Campen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Politiek adviseur

Thom van Campen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Politiek adviseur

Jorien Wuite

Rotary Nieuwspoort Lid

Raoul Boucke

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Policy Advisor

Raoul Boucke

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Afdelingshoofd Duurzaamheid en Netwerkkwaliteit

Daan de Neef

Raad voor Dierenaangelegenheden Adjunct secretaris

Daan de Neef

EMMA Experts in Media en Maatschappij Senior adviseur

Hatte van der Woude

De Haagse Hogeschool Onderzoeker

Hatte van der Woude

De Haagse Hogeschool Onderzoeker

Hatte van der Woude

De Haagse Hogeschool Docent Internationalisering

Hatte van der Woude

De Haagse Hogeschool Coordinator Internationalisering

Hatte van der Woude

De Haagse Hogeschool Onderzoeker

Hatte van der Woude

AIVD Analist

Ulysse Ellian

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Stagiair

Ulysse Ellian

Tweede Kamer der Staten-Generaal Jurist Parlementaire Enquêtecommissie Fyra

Kat Piri

Wiardi Beckman Stichting Coordinator

Hanneke van Werf

VVD Persoonlijk Medewerker

Hanneke van Werf

D66 Persvoorlichter

Hanneke van Werf

Aegon Nederland Woordvoerder

Pepijn van Houwelingen

Sociaal en Cultureel Planbureau Researcher

Hans Vijlbrief

Ministerie van Financien Thesaurier-generaal

Hans Vijlbrief

Centraal Planbureau Onderdirecteur

Hans Vijlbrief

Ministerie van Economische Zaken directeur Algemene Economische Politiek

Hans Vijlbrief

Ministerie van Economische Zaken directeur-generaal Economische Politiek

Hans Vijlbrief

Ministerie van Economische Zaken directeur-generaal Energie, Telecom en Markten

Marijke van Beukering-Huijbregts

Ministerie van Buitenlandse Zaken Divers

Marijke van Beukering-Huijbregts

Rode Kruis Nederland Projectleider Incidentmanagement Zorg

Kelly Regterschot

Gemeente Den Haag Planeconoom

Kelly Regterschot

Gemeente Den Haag Projectleider

Kelly Regterschot

Gemeente Den Haag Projectleider voor de herstructurering van woonwagencentrum

Kelly Regterschot

Gemeente Den Haag Afdelingsmanager Woonwagenzaken

Kelly Regterschot

Gemeente Den Haag Stadsdeelmanager (Segbroek)

Kelly Regterschot

Gemeente Den Haag Senior beleidsadviseur

Wytske Postma

Zelfstandige Eigenaar

Wytske Postma

ANWB Advies Public Affairs

Wytske Postma

ANWB Manager afdeling ledenparticipatie

Hilde Palland-Mulder

Gemeente Den Haag Aanbestedingsadviseur

Jeroen van Wijngaarden

KPMG Head of Public Affairs & Media Relations

Jeroen van Wijngaarden

Vereniging Hogescholen Head of Communications department

Rutger Schonis

Energieke Ruimte B.V. Jurist

Thierry Aartsen

Task Force Health Care Programmamanager & Accountmanager

Mahir Alkaya

Ministerie van Buitenlandse Zaken Policy Officer

Mahir Alkaya

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Policy Officer International Affairs

Joost Sneller

Ministerie voor buitenlandse zaken Trainee

Joost Sneller

Tweede Kamerfractie D66 Secretaris

Joost Sneller

mr. Hans van Mierlo Stichting Directeur

Monica den Boer

Instituut Clingendael Vicevoorzitter

Rudmer Heerema

Platform Beta Techniek Senior Project Leider Excellentie

William Moorlag

William Moorlag Advies Bestuur Toezicht Eigenaar

Bruno Bruins

HTM Personeelsmanager, Hoofd Strategie

Eric Wiebes

Shell Energy Engineer

Eric Wiebes

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directeur Marktwerking

Eric Wiebes

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Plaatsvervangend Secretaris-Generaal en lid Bestuursraad

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga

Energie-Nederland Voorzitter

Menno Snel

N.V. NWB Bank Voorzitter Raad van Bestuur

Sigrid Kaag

Ministerie van Buitenlandse Zaken Afdeling Politieke VN-zaken

Sigrid Kaag

Ministerie van Buitenlandse Zaken Plaatsvervangend hoofd afdeling politieke VN-zaken

Hugo de Jonge

Ministerie van OCW PA Minister Van der Hoeven

Hugo de Jonge

Ministerie van OCW PA Minister Van Bijsterveldt

Hugo de Jonge

Ministerie van OCW Projectleider Taskforce Gratis Schoolboekn

Hugo de Jonge

Ministerie van OCW Lid MT Directie Voorgezet Onderwijs

Hugo de Jonge

Ministerie van OCW Programmamanager Kwaliteitsagenda

Geert Wilders

VVD Beleidsmedewerker (sociale zaken en sociaal-economisch beleid)

Steven van Weyenberg

Ministerie van Economische Zaken Lid managementteam directie Algemene Economische Politiek

Steven van Weyenberg

Ministerie van Economische Zaken Lid managementteam directie Europese Integratie en Strategie

Steven van Weyenberg

Ministerie van Economische Zaken Plaatsvervangend directeur Europa, Mededinging en Consumenten

Steven van Weyenberg

Ministerie van Economische Zaken Directeur Bureau Europa

Steven van Weyenberg

Ministerie van Economische Zaken Directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing

Steven van Weyenberg

Ministerie van Economische Zaken Senior beleidsmedewerker

Stientje van Veldhoven

D66 Woordvoerder duurzaamheid (Energie, milieu, klimaat, LNV) water, luchtvaart, scheepvaart

Stientje van Veldhoven

World Resources Institute Vice President

Liesbeth van Tongeren

FIOM-opvanghuis "De Haven" Directeur

Ockje Tellegen

Instituut Clingendael

Kees van der Staaij

Raad van State Strafjurist

Kees van der Staaij

Raad van State Aankomend strafjurist

Kees van der Staaij

Raad van State Adjunct chefjurist

Sjoerd Sjoerdsma

ministerie van Buitenlandse Zaken Rijkstrainee

Sjoerd Sjoerdsma

Ministerie van Buitenlandse Zaken Chairman Youth Board

Sjoerd Sjoerdsma

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ambtenaar

Carola Schouten

Ministerie van Sociale Zaken Policy Advisor

Raymond de Roon

Ministerie van Buitenlandze Zaken Medewerker wetgeving

Raymond de Roon

Arrondissementsrechtbank Den Haag Officier van Justitie

Lilianne Ploumen

stichtingsbestuur ondersteuning Tweede Kamerfractie PvdA Lid

Alexander Pechtold

Van Stockum's Veilingen Veilingmeester en adjunct-directeur

Jan Paternotte

D66 Stagiair

Foort van Oosten

Ministerie van Buitenlandse Zaken Departementsadvocaat

Bram van Ojik

Buitenlandse Zaken Directeur Voorlichting

Bram van Ojik

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking Beleidsevaluatie Directeur

Bram van Ojik

Buitenlandse Zaken Migratiegezant

Bram van Ojik

Buitenlande Zaken Directeur Sociale Ontwikkeling

Henk Nijboer

Ministerie van Financiën (AEFP) Coördinerend beleidsmedewerker

Harry van der Molen

Stichting Machiavelli Bestuurslid

Roald van der Linde

Ministerie van Financien Privatiseringen en participaties

Roald van der Linde

NLFI Directeur

Roald van der Linde

Ministerie van Financien Projectleider team ABN AMRO

Roald van der Linde

De Haagse Hogeschool Docent

Renske Leijten

SP Peningmeester

Attje Kuiken

Directie Rampenbeheersing en Brand, directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties Junior beleidsmedewerker

Attje Kuiken

directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties Projectmedewerker Risicobeleid, directie Rampenbeheersing en Brand

Attje Kuiken

directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties eleidsmedewerker Integraal Veiligheidsbeleid, Directie Strategie

Attje Kuiken

directoraat-generaal Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties Hoofd Stafbureau, directie Strategie

Wouter Koolmees

Ministerie van Financien Econoom

Wouter Koolmees

Ministerie van Financien Inspectie der Rijksfinancien

Wouter Koolmees

Ministerie van Financien Hoofd Begrotingsbeleid

Daniel Koerhuis

Ministerie van Financiën Senior Underwriter for Export Credit Insurances

Daniel Koerhuis

Ministerie van Financiën Expert Stabilliteitsfonds

Léon de Jong

Afifon Consultancy Zelfstandige

Kirsten van den Hul

Haagse Hogeschool Gastdocent

Maarten Hijink

Agnes Kant Persoonlijk Medewerker

Maarten Hijink

SP Communicatie en Persvoorlichting

Mark Harbers

Dröge & van Drimmelen, corporate communication & public affairs Senior communicatieadviseur

Tjeerd de Groot

Ministerie LNV Policy Officer

Tjeerd de Groot

Ministerie LNV Politieke Adviseur

Tjeerd de Groot

Ministerie LNV Management Team

Tjeerd de Groot

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Dep. Directeur

Tjeerd de Groot

Nederlandse Zuivel Organisatie Managing Director

Karen Gerbrands

Gemeente Den Haag Gemeenteraadslid

Karen Gerbrands

Gemeente Den Haag Gemeenteraadslid

Sietse Fritsma

IND Beslismedewerker

Sietse Fritsma

De Immigratieramp van Nederland Auteur

Ingrid van Engelshoven

Gemeente Den Haag Wethouder (van kenniseconomie, internationaal, jeugd en onderwijs, stadsdelen Haagse Hout en Loosduinen)

Ingrid van Engelshoven

Gemeente Den Haag Gemeenteraadslid

Ingrid van Engelshoven

Gemeente Den Haag Wethouder (van onderwijs en dienstverlening en stadsdeel Haagse Hout)

Ingrid van Engelshoven

Adviesbureau Dröge & Van Drimmelen Partner

Ingrid van Engelshoven

Stiva (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik) Directeur

Corinne Ellemeet

Ministerie van VWS Beleidsmedewerker

Elbert Dijkgraaf

Raad van State Externe deskundige

Elbert Dijkgraaf

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Lid Begeleidingscommissie

Chris van Dam

Politie (Hoofd)Inspecteur

Chris van Dam

Openbaar Ministerie Plaatsvervangend Hoofdofficier

Chris van Dam

wijkvereniging de Vogelwijk Voorzitter

Chris van Dam

Stichting Exodus Voorzitter bestuur/raad van toezicht

Chris van Dam

Openbaar Ministerie Officier van justitie

Kathalijne Buitenweg

ProDemos Lid Raad van Toezicht

Kathalijne Buitenweg

Adviesraad Internationale Vraagstukken Lid van de Commissie

Kathalijne Buitenweg

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang Voorzitter

Kathalijne Buitenweg

stichtingsbestuur ondersteuning Tweede Kamerfractie GroenLinks Voorzitter

Kathalijne Buitenweg

Stichting parlementaire geschiedenis Bestuurslid

Kathalijne Buitenweg

Raad van State Staatsraad bij de Afdeling advisering

Thierry Baudet

Ministerie van Buitenlandse Zaken Travel Companion of the Secretary of State

Farid Azarkan

Rijksgebouwendienst Deputy Director Real Estate

Farid Azarkan

Rijksgebouwendienst Director Real Estate

Farid Azarkan

Rijksvastgoedbedrijf Plaatsvervangend directeur Transacties en Ontwikkeling

Politici gestudeerd in Den Haag

Dogukan Ergin

Bestuurskunde
De Haagse Hotelschool
2019-09-01 t/m 2023-07-01

Conny Helder

Kaderopleiding Gezondheidszorg
Haagse Hogeschool
1986-01-01 t/m 1988-01-01

Jeroen van Wijngaarden

Change & Human Resource Management
HotelSchool - The Hague
1996-01-01 t/m 2000-01-01

Thierry Aartsen

European Studies
Haagse Hogeschool
2007-01-01 t/m 2016-01-01

Sigrid Kaag

Buitenlandse Betrekkingen
Instituut Clingendael
1990-01-01 t/m 1990-01-01

Arne Weverling

Post Bedrijfskunde
Haagse Hogeschool
2006-01-01 t/m 2007-01-01